Midtvendsyssel Avis – Industrivej 12, 9750 Østervrå
Telefon 98 95 18 81
E-mail mvavis@mvavis.dk – Website: midtvendsysselavis.dk

Dækningsområde:
Se udgivelsesområdekort nederst på siden.
Oplag: 7.000 stk.
Udgivelsesdag: Onsdag/torsdag

Indleveringstid for annoncer:
Større annoncer samt korrektur-annoncer: Senest torsdag kl. 10.00.
Loppeannoncer: Senest fredag kl. 10.00.
Øvrige annoncer: Senest mandag kl. 9.00.

Priser: 3,50 kr. pr. mm. Minimum 200 kr. pr. annonce.
Der tillægges 50 kr. pr. annonce for webavis.
Alle priser er excl. moms

Ved indrykning af samme annonce i flere uger, er der flg. rabatter:
3 gange med samme annonce -10%
6 gange med samme annonce -15%
13 gange med samme annonce -20%

Farve: (CMYK / alle fire farver) +0,50/mm (Min. 300 Max. 900)

Kontortid:
Mandag kl. 8.00-14.00
Tirsdag kl. 8.00-12.00
Onsdag kl. 8.00-15.30
Torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-14.00

Ansvarshavende redaktør: Søren Ejstrup Brunse, tlf. 98 28 11 99

Udgivelsesområde for Midtvendsyssel Avis