RICHARD MEJSIG FONDEN OG
JENS MAJSIG KJÆR FONDENS LEGAT

Pr. 18. maj 2021 udloddes et antal legater af ovenstående fond.
Legater kan søges af unge under uddannelse ved landbrugsskoler, gartnerskoler, tekniske skoler og andre lignende uddannelsesinstitutioner.
Ansøgere skal være bosiddende i den gamle Dronninglund Kommune de sidste 5 år inden uddannelsen.
N.B.! Ansøgningsskema skal udfyldes og sendes via foreningens hjemmeside: www.mejsigfonden.dk
Skemaet skal være fremsendt senest den 11. maj 2021.
På legatets vegne
Tommy Morsing Nielsen, Sekretariatsleder
Spar Nord Bank, E-mail: ton@sparnord.dk, Telefon: 96 47 30 27

DEN SELVEJENDE INSTITUTION
KLOKKERHOLM HALLEN
AFHOLDER
GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 19. MAJ KL. 19.00 i hallens cafeteria

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Forslag til driftsbudget for det kommende år
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
(På valg er Jesper Hald, Tonny Hesselborg og Maj Britt Nørgaard)
6. Valg af to suppleanter
7. Valg af revisionsfirma
8. Behandling af eventuelt indkomne forslag (Forslag skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest fire dage før generalforsamlingen afholdes)
9. Eventuelt
Bestyrelsen

HJALLERUP KIRKE:
Torsdag den 20. maj kl. 17.00: Menighedsrådsmøde.

HJALLERUP KIRKE:
2. PINSEDAG - FÆLLES PINSEGUDSTJENESTE I HJALLERUP
MANDAG DEN 24. MAJ KL. 14.00 i Anlægget, Nørre Allé 3

Traditionen tro holdes der også i år fælles pinsegudstjeneste i den østlige del af Brønderslev Provsti.
Hjallerup Kirke er i år vært, og gudstjenesten holdes i det fri i byens Anlæg.
Her medvirker bl.a. salmebandet Nordklang, og efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en kop kaffe.
For at skabe sikre rammer i forhold til corona, er der opstillet bænke med passende afstand, og der er et deltagerloft svarende til det gældende loft ved udendørs begivenheder.
Pinse er liv, glæde og fællesskab og en oplagt anledning til at fejre, at netop det kommer til os igen - også i år.
Vel mødt

HJALLERUP KIRKE:
LITTERATURGRUPPE
Den 25. maj kl. 19.00- 21.00 mødes litteraturgruppen i Hjallerup Kirkehus,
og denne gang er der fokus på bogen: Frihedens Fundament.

Der vil være anledning til refleksion og debat om bogen og de emner, den berører.
Kontakt Anna Storgaard (tlf.: 60 331 46 5) eller Ella Simonsen (tlf.: 98 28 14 61 / 25 37 55 90), hvis du vil vide mere om litteraturgruppen.

HJALLERUP VANDFORSYNING
AFHOLDER GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 25. MAJ KL. 19.00 I HJALLERUP KULTURHUS

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget og takstblad for det/de kommende år fremlægges til godkendelse.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Johan Jørgensen (modtager genvalg) og Kurt Jensen (modtager genvalg).
6. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 kritisk revisorsuppleant.
7. Valg af ekstern revisor.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Regnskab kan ses på www.hjallerupvandforsyning.dk
Som følge af det gældende forsamlingsforbud bedes der ske tilmelding til generalforsamlingen.
Dette kan ske på telefon 98 28 22 90 eller mail til: service@hjallerupvandforsyning.dk senest to dage inden generalforsamlingen

HJALLERUP FJERNVARME
AFHOLDER GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 27. MAJ KL. 19.00
i klubhuset, Hellevadvej 6, KlokkerholmI

med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/ varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Niels Jørgen Pedersen – modtager genvalg
Lynge Andersen – modtager ikke genvalg
Christian Dahl Mortensen – modtager genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.
Regnskab kan hentes på vores hjemmeside www.hjallerupfjernvarme.dk
Vi er opmærksomme på det nuværende forsamlingsforbud – og holder øje med de gældende regler på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen.
Af samme grund bedes der ske tilmelding til generalforsamlingen. Dette kan ske på telefon 98 28 13 92 eller mail til: mail@hjallerupfjernvarme.dk senest to dage inden generalforsamlingen.

SVØMMEKLUBBEN SØHESTEN
SAMT
HJALLERUP HANDICAP IDRÆT
AFHOLDER
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 31. MAJ KL. 18.00
i Hjallerup Idrætscenter

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vedtægtsændring foreslået af bestyrelsen.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen
HUSK at medbringe gyldigt corona-pas!

HJALLERUP IDRÆTSCENTER
AFHOLDER
GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 2. JULI 2021 KL. 19.00
i Hjallerup Idrætscenter

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Mads Thomsen, Lennart Skovgaard og Jacob Tange
5. Forslag til driftsbudget for 2021
6. Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden, Thomas Nielsen, Østermarken 241, 9320 Hjallerup, senest otte dage før generalforsamlingen afholdelses
7. Eventuelt
HUSK: Hjallerup Idrætscenters brugere har adgang til generalforsamlingen. Hver adgangsberettiget person over 18 år har stemmeret og er valgbar.
Med venlig hilsen HJALLERUP IDRÆTSCENTER

RØDE KORS DRONNINGLUND-HJALLERUP AFDELING
AFHOLDER
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 7. JUNI KL. 18.30
i Røde Kors butikken, Hjallerup

Dagsorden ifølge vedtægterne.

HALBAL I KLOKKERHOLM
LØRDAG DEN 12. JUNI KL. 18-01
I KLOKKERHOLM HALLEN
ET BRAG AF EN FEST...
Velkommen til halbal med god mad & god musik

Dørene åbnes kl. 17.00.
Musikken leveres av Version 1.0 og den velkendte DJ Joakim Brader
Klokkerholm Hallen - Klokkerholm Idrætsforening

HJALLERUP MUSIKFORENING
KONCERTPROGRAM FORÅRET 2021
NYE DATOER:
Fredag den 25. juni: Tørfisk (Afvikles i Anlægget som siddende koncert)
Fredag den 20. august: Tim Christensen - Solo koncert
Onsdag den 10. november: Everybodys Talking
Fredag den 11. februar 2022: Irsk Aften med Boys Of Bluehill
Koncerterne spilles på Hotel Hjallerup Kro.
Hotel Hjallerup Kro serverer til koncerterne forskellige koncertmenuer. Pris kr. 150,-/kuvert.
Billetter til koncertmenuen købes hos: Kon-Tur, Søndergade 8, Hjallerup eller
på www.hjallerup-musikforening.dk

HJALLERUP IDRÆTSFORENING OG HJALLERUP IDRÆTSCENTER
ARRANGERER ÅRETS
JULEFROKOST
I HJALLERUP IDRÆTSCENTER
LØRDAG DEN 20. NOVEMBER KL. 18.00-01.30

GOD MAD · NON STOP MUSIK · GODE PRISER I BAREN
HOOP - JOHNNY MADSEN TRIBUETE - DJ
Flot anretning, leveret fra Møllehuset kun kr. 319,- pr. person incl. kaffe.
Du kan købe billet i Hjallerup fra 16/8 hos:
Bodil O · Tøjeksperten Thomas · Hjallerup Idrætscenter
Kontakt Hjallerup Idrætscenter for firmaaftale · Billetsalg på www.hjallerup-ic.dk

Ultimate Web