HJALLERUP MUSIKFORENING
- Musik for enhver smag

Dodo and the Dodos - Fredag den 22. marts kl. 20.30
Så skal der danses med Balloons - Fredag den 22. marts kl. 22.30-01.00, efter koncerten.
Pris 100,- incl. 1 drink.
2018/2019 sæsonen skal afsluttes med en fest, og det lokale band Balloons spiller op til dans.
Man er også velkommen, selvom man ikke har billet til Dodo and the Dodos.
Billetter købes på www.hjallerup-musikforening.dk
Koncerterne spilles på Hotel Hjallerup Kro.

MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE
INVITERER TIL
3 I 1 FEST

Midtvendsyssel Amatørscene opfører farcen ”Ikke alt kommer fra havet”
i Ørum Kultur- og Forsamlingshus med
FORPREMIERE: Fredag den 22. marts kl. 19.00-23.00
PREMIERE: Lørdag den 23. marts kl. 18.00-01.00

Der serveres smørrebrød/kaffe fredag og buffet fra Møllehuset lørdag.
Musik og dans begge dage ved Vupti-musik
Læs mere om stykket og bestilling af billetter på http://www.mvas.nemtilmeld.dk
Vi glæder os til at se jer!
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

GENERALFORSAMLING I
KRÆFTENS BEKÆMPELSES LOKALAFDELING I DRONNINGLUND
TIRSDAG DEN 26. MARTS KL. 19.30
i Dronninglund Sognegård.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Inden generalforsamlingen vil der være et indlæg ved Martin Bech, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune.
Indlægget vil handle om røg – især hos børn og unge.
Indlægget vil lægge op til en debat.

Alle er velkomne.
Kræftens Bekæmpelse - Dronninglund Lokalforening
Jørgen Nielsen, formand

HJALLERUP IDRÆTSCENTER
AFHOLDER
GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 27. MARTS 2019 KL. 19.00 i Cafeteria 2

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden, Thomas Nielsen, Østermarken 241, 9320 Hjallerup, senest otte dage før
generalforsamlingen afholdelses.
HUSK: Idrætscentrets brugere har adgang til generalforsamlingen.
Hver adgangsberettiget person over 18 år har stemmeret og er valgbar.
Med venlig hilsen
HJALLERUP IDRÆTSCENTER

SORGGRUPPE I HJALLERUP
Der er nu mulighed for at deltage i en sorggruppe i Hjallerup fra starten af det nye år.
Det er sogne- og diakonipræst ved Hjallerup Kirke og Brønderslev Provsti Ivana Høgagard, der står bag oprettelsen af sorggruppen i Hjallerup.
Mødestedet bliver Hjallerup Kulturhus følgende datoer:
28. marts · 18. april . 9. maj · 30. maj og 20. juni

Mødetidspunktet er fra kl. 14.00-15.30, hvor der i programmet også indgår eftermiddagskaffe.
Henvendelse til sogne- og diakonipræst Ivana Høgagard på tlf. 24 65 46 39 eller på mail Ih@km.dk. – Tilmelding er nødvendig.

ØRUM KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS
AFHOLDER
ORDINÆR GENERALFROSAMLING
TORSDAG DEN 28. MARTS KL. 18.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Der serveres gule ærter.
Husk også dilettant den 23. marts.

HJALLERUP IDRÆTSFORENING
INDKALDER TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 28. MARTS KL. 19.00
i Hjallerup Idrætsforenings Klubhus

Se dagsorden i Midvendsyssel Avis.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Der er kommet forslag om vedtægtsændringer.
Nyt udkast til vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside.
Hjallerup Idrætsforening

THORUP AKTIVITETSHUS
AFHOLDER
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 28. MARTS KL. 19.30 i lille sal

Dagsorden ifølge vedtægter.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før.
Bestyrelsen

HJALLERUP MUSIKFORENINGEN
BYDER PÅ
JAZZ OG FROKOST
LØRDAG DEN 30. MARTS KL. 11.00-13.00
i Hjallerup Kulturhus

Orkestret Limfjordens Sønner spiller en god gang Jazz, imens du nyder en let frokost.
Pris: kr. 100,- incl. sild, lun leverpostej + 1 øl.
Billetter købes ved indgangen.
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

GOSPELGUDSTJENESTE
med instruktør Rune Herholdt, konfirmander og kirkens B&U-kor
I HELLEVAD KIRKE
LØRDAG DEN 30. MARTS KL. 15.00

Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

MENIGHEDSMØDE OG KIRKEFROKOST
I HJALLERUP KULTURHUS
SØNDAG DEN 31. MARTS KL. 11.30

Menighedsrådet byder på en let frokostanretning og opfordrer alle, som kunne have interesse i kirkens liv og vækst, til at møde op.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Menighedsrådet vil fortælle om årets arbejde bl. a. om vores nye Kirkehus og om den nye konstituering, hvor Anna Storgaard er blevet ny formand.
Ved samme møde vil vi benytte anledningen til at sige Torben Sanden en stor tak for sine 21 år som formand for Hjallerup Menighedsråd.
Der vil være åben debat – og tid til at svare på spørgsmål.
Musikalsk indslag ved Hjallerup Gospelkor.
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

STØTTEFORENING TIL BØRNEFONDE
AFHOLDER
GENERALFORSAMLING
SØNDAG DEN 31. MARTS KL. 14.30
i Hjallerup Kulturhus

Dagsorden ifølge vedtægter.
Der kan ved tilmelding bestilles brød, kaffe og te.
Der kan desuden købes øl og vand.
Tilmelding kan ske til formand Joakim Mersholm på mobil 28 29 93 20 eller næstformand Laila Kristensen, mobil 24 26 04 32.
Indkomne forslag sendes på mail til: stb.banko@gmail.com
Tilmeldinger og indkomne forslag skal være Joakim eller Laila i hænde senest søndag den 17. marts 2019.
Vi håber på stort fremmøde!
Med venlig hilsen bestyrelsen

GENERALFORSMLING I
DEN SELVEJENDE INSTITUTION
KLOKKERHOLM HALLEN
MANDAG DEN 1. APRIL KL. 19.00
I HALLENS CAFETERIA.

Se dagsorden i Midtvendsyssel Avis.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING KL. 20.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændring Bestyrelsen
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

TILMELD DIG KIRKENS STUDIEKREDS
I HJALLERUP KULTURHUS

Har du lyst til at få større indsigt i menneskelivets grundvilkår
– så tilmeld dig Kirkens Studiekreds, som afholdes i
Hjallerup Kulturhus på følgende datoer og med følgende temaer:

2019:
4. april med temaet: Sammenhæng – Erindring
2. maj med temaet: Tid – Leg
7. juni sommerafslutning med grillmad
Alle aftener starter med fællesspisning kl. 18.00 og derefter oplæg og diskussion i grupper om aftenens tema.
Prisen pr. aften er 50 kr., hvor spisning og kaffe er includeret.
Aftenen slutter ca. kl. 21.00.
Tilmelding på mail eller telefon til studiekredsens tovholdere:
Ella Simonsen, info@nempr.dk – 25 37 55 90 -
Torben Sanden, torben@sanden.dk – 98 28 18 90 eller til
sognepræst Marie Kirketerp, mki@km.dk – 24 44 06 22

HJALLERUP SKYTTEFORENING
SÆSONSTART UDENDØRS 2019
Hjallerup Skytteforening planlægger følgende skydetider for
sommeren 2019, på de udendørs baner i Stagsted, Hjallerup:

Der kan forekomme skydninger på følgende datoer:
Mandag - fredag                                                       kl. 8.00 - 21.00
Hver lørdag i perioden 1. april til 30. september       kl. 9.00 - 16.00
Hver søndag i perioden 1. august til 30. september kl. 9.00 - 15.00
Dog max. 4 dage om ugen.
Derudover kan der forekomme skydninger:
Hver lørdag i perioden 30. september til 1. april        kl. 9.00 - 15.00
Sæsonen 2019 starter den 25. april kl. 18.30 på banerne i Stagsted,
Vester Hassingvej 12, 9320 Hjallerup.
Foreningen er vært ved en let anretning, øl eller vand.

Hjallerup Skytteforening

Ultimate Web