HELLEVAD-ØRUM KIRKER:
HELLEVAD KIRKEGÅRD SET MED HISTORISKE BRILLER
OG
OFFENTLIGT ORIENTERINGSMØDE I HELLEVAD SOGN OM VALG TIL MENIGHEDSRÅD
Den 11. august kl. 19.00

i Konfirmandstuen (Bredkærsvej 22, Klokkerholm)
Graver Henrik Jul Larsen og Søren Sillesen fra Lokalhistorisk Arkiv vil i ord og billeder fortælle om kirkegårdens udvikling gennem tiderne.
Samme aften vil menighedsrådet i Hellevad Sogn orientere om valget til menighedsrådet, arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

BARSELSCAFÈ I KLOKKERHOLM
Nyt initiativ opstarter fra den 11. august: Barselscafé i Klokkerholm Hallen.

I samarbejde med en række foreninger og institutioner – heriblandt kirken – kan du mødes med andre, som også er på barsel og snakke om relevante emner, og med plads til fri snak om hverdagen. Du kan få etableret et stærkt social netværk med dem, som også bor i området. Indholdet i barselscafeen bliver en god blanding af det sociale netværk, kultur, fritid og sport. Der er fastlagt program for næsten hver gang. Programmet kan ses på vores hjemmeside.
Der vil være aktiviteter som fx babytjek af fysioterapeuter, De små synger, babymassage, babymotorik, besøg af biblioteket, besøg af sognepræsten, mortræning og guidet tur i byen. Det koster 50 kr. pr. gang, og du betaler kun, når du deltager. Spørgsmål kan stilles til Margit Chemnitz på telefon 24 26 44 65.

HJALLERUP VANDFORSYNING
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 12. AUGUST 2020 KL. 19.00 I HJALLERUP IDRÆTSCENTER

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Hjallerup Vandforsyning Andelsselskab i henhold til nedenstående dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Behandling af bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering m.v. pr. 1. januar 2021, jf. udsendt materiale
    a. Indledning, herunder gennemgang af Energistyrelsens ”Orientering til forbrugerne” v/formand Henrik Nielsen, Hjallerup Vandforsyning
    b. Gennemgang af øvrigt beslutningsgrundlag v/statsautoriseret revisor Christian Brasholt Larsen, BDO
4. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring:
    a. Ændring § 1, Navn og hjemsted
    b. Ændring § 5, Medlemmernes forpligtelser og hæftelser iøvrigt
    c. Ændring § 13, Opløsning d. Ændring § 14, Ikrafttræden
5. Eventuelt
Materiale vedrørende udtræden bliver fremsendt med post og kan endvidere ses på vandværkets hjemmeside: www.hjallerupvandforsyning.dk
Forslag om vedtægtsændringer kræver ”to på hinanden følgende generalforsamlinger”, hvor der allerede nu er berammet ekstraordinær generalforsamling, med samme dagsorden: ekstraordinær generalforsamling onsdag den 19. august 2020 kl. 19.00 i Hjallerup Idrætscenter
Bestyrelsen anbefaler, at vandværket snarest udtræder af Vandsektorlovens økonomiske regulering, d.v.s. med virkning fra 1. januar 2021. Af hensyn til COVID-19 situationen bedes der ske tilmelding til de enkelte general forsamlinger. Dette kan ske til vandværkets kontor på telefon 9828 2290, eller mail service@hjallerupvandforsyning.dk – senest to dage før de berammede datoer for generalforsamling.

THORUP AKTIVITETSHUS AFHOLDER
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
 
tirsdag den 11. august kl. 19.00 i lille sal.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES
tirsdag den 11. august kl. 19.30 i lille sal.
Dagsorden ifølge vedtægter. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før.
Bestyrelsen

HJALLERUP KIRKE:
MINIKONFIRMANDUNDERVISNING
- SE HER forældre til kommende 3. klasses elever

3.A starter 18. august, 3.B start uge 43, 3.C start uge 4 2021.
Se mere information på www.hjallerupkirke.dk.
Med venlig hilsen Ruth, Ulrika, Marie og Ivana

HJALLERUP KIRKE:
MUSIKGLADE BØRN OG VOKSNE - SE HER:
Tilmelding til kirkens musikaktiviteter – opstart august

Babysalmesang- 3-9. mdr. babyer og 1 forælder,
opstart onsdag den 26. august, ledes af Ulrika S. Jensen.
MiniMus- musikalsk legestue for de 1-5- årige,
opstart tirsdag den 25. august, ledes af Pernille Axelsen.
Minikor- 0.-2. klasse, opstart torsdag den 27. august,
korleder Pernille Axelsen.
Børnekor- 3.-5. klasse, opstart torsdag den 27. august,
korleder Ulrika S. Jensen.
Hjallerup Gospelkor- fra 18 år, opstart torsdag den 27. august,
korleder Pernille Axelsen.
Tilmelding til kirkens musikaktiviteter:
Ulrika S. Jensen, hj.kirke.organist@live.dk, mob: 61656431
Pernille Axelsen, axelsenpernille@gmail.com, mob. 20821894
Se mere på www.hjallerup kirke.dk

HELLEVAD OG ØRUM KIRKER:
OPSTART AF UNDERVISNING

Babysalmesang: Nyt hold begynder onsdag den 26. august i Hellevad Kirke kl. 10. Holdet samles alle onsdage frem til den 21. oktober.
Målgruppen er babyer mellem 0 og 12 måneder plus en forælder. Tilmelding sker til: lasse@hellevadkirke.dk
Minikonfirmander: Nu begynder en spændende og sjov tid, hvor vi skal udforske kirken, livet, de store spørgsmål og alt muligt andet – og du kan være med!
Du og dine venner i 3. klasse inviteres nemlig til at gå til minikonfirmand.
Vi begynder fredag den 11. september. Vi kommer og henter jer efter skoletid klokken 11.30, og vi slutter klokken 13.30, så sidste afgang med skolebusserne kan nås. Tilmelding sker til: lasse@hellevadkirke.dk

Korskolen: Er du vild med at synge? Og vil du gerne synge sammen med dine venner? Så bliv en del af vores børnekor. Du lærer en masse sange og salmer, vi skal arbejde med noder, toner, rytmer og en masse andet. Alle børn fra 3. klasse og opefter kan blive optaget i koret.
Vi begynder torsdag den 20. august og samles alle torsdage efter skoletid fra kl. 15 til 16 i musiklokalet på Klokkerholm Skole. Tilmelding sker til: lasse@hellevadkirke.dk

Konfirmander: Nyt konfirmandhold begynder tirsdag den 8. september kl. 8.
Alle konfirmander bydes velkommen ved højmessen i Hellevad Kirke den 13. september kl. 11.

HELLEVAD-ØRUM KIRKER:
FOLKEMUSIKKONCERT MED BUGGE & JENSEN

Hør folkemusik når det er allerbedst – heriblandt fra den vendsysselske spillebog.
Medvirkende: Kristian Bugge, violin, og Mette Kathrine Jensen Stærk, harmonika.
TIRSDAG DEN 1. SEPTEMBER
i Ørum Kirke kl. 19.00

HELLEVAD-ØRUM KIRKER:
VALGFORSAMLING I BEGGE SOGNE
Den 15. september

Nærmere herom.

HELLEVAD-ØRUM KIRKER:
"UNDSKYLD HR."
– En aften med Kai Normann Andersen
Hellevad Kirke den 29. september kl. 19.00

Oplev en hel koncert udelukkende med sange skrevet af Kai Normann Andersen.
Medvirkende: Kirsten Stokholm Jørgensen, sopran,
Morten Andersen Krogh, tenor, og Christina Beltoft, klaver.

HJALLERUP MUSIKFORENING
- Musik for enhver smag!

LASSE & MATILDE MED BAND: Fredag den 18. september kl. 20.30
Koncerten og sponsoraften er udsat til den 18. september.
Købte billetter og menuer vil automatisk blive flyttet til den nye dato.
Koncerterne spilles på Hotel Hjallerup Kro.
Hotel Hjallerup Kro serverer til koncerterne forskellige koncertmenuer. Pris kr. 150,-/kuvert.
Billetter til koncertmenuen købes hos: Kon-Tur, Søndergade 8, Hjallerup eller
på www.hjallerup-musikforening.dk

HALBAL I KLOKKERHOLM
LØRDAG DEN 12. JUNI 2021 KL. 18-01
I KLOKKERHOLM HALLEN
ET BRAG AF EN FEST...
Velkommen til halbal med god mad & god musik

Dørene åbnes kl. 17.00.
Musikken leveres av Version 1.0 og den velkendte DJ Joakim Brader
Klokkerholm Hallen - Klokkerholm Idrætsforening

Hjallerup Idrætsforening og Hjallerup Idrætscenter arrangerer årets
JULEFROKOST
I HJALLERUP IDRÆTSCENTER
LØRDAG DEM 21. NOVEMBER KL. 18-01.30
GOD MAD · NON STOP MUSIK · GODE PRISER I BAREN

Flot anretning kun 299,- pr. couvert incl. kaffe.
Bus fra Hjallerup Idrætscenter til Gaden kører kl. 01.15.
Pris 50 kr. i forsalg – kan kun købes online. 75 kr. på dagen.
Du kan købe billet i Hjallerup hos:
Bodil O · Tøjeksperten Thomas · Hjallerup Idrætscenter
Kontakt Hjallerup Idrætscenter for firmaaftale · Billetsalg på www.hjallerup-ic.dk

Ultimate Web