KLOKKERHOLM BORGERFORENING
AFHOLDER
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 17. FEBRUAR KL. 19.00

på Beboerhuset, Klintevej 8.
Dagsorden i henhold til vedtægter.
Bestyrelsen

KÆMPE HOPPELAND
I HJALLERUP IDRÆTSCENTER
MANDAG DEN 17. FEBRUAR
TIRSDAG DEN 18. FEBRUAR
ONSDAG DEN 19. FEBRUAR
HOPPELANDET ER ÅBENT FRA KL. 10-16 ALLE DAGE

Der vil være hoppeborge, rutsjebane, junglebane og meget mere.
Entre: Børn 70 kr. - Voksne gratis kun i følge børn

HELLEVAD-ØRUM KIRKER:
FASTELAVNSGUDSTJENESTE OG TØNDESLAGNING DEN 23. FEBRUAR

Efter familiegudstjesten i Hellevad Kirke slås katten af tønden i præstegården,
hvor der også serveres boller og kakao.

HJALLERUP KIRKE:
FASTELAVNSGUDSTJENESTE
I KULTURHUSET
SØNDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 14.00

Festen indledes med fastelavnsgudstjeneste, hvor kirkens Mini- og børnekor, FDF, DGP og minikonfirmanderne medvirker.
Derefter slås katten af tønden, og til slut serveres der fastelavnsboller.
Alle børn opfordres i dagens anledning til at møde udklædte.

RØDE KORS
DRONNINGLUND-HJALLERUP AFDELING
AFHOLDER
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 24. FEBRUAR KL. 19.00

i Røde Kors butikken, Hjallerup Centret 24, Hjallerup.
Dagorden iflg. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen fortæller Arne Mortensen om starten af genbrugsaktiviteterne i afdelingen i 1984.
Bent Heiselberg viser derefter billeder og fortæller om flytningen af butikken i Søndergade til Hjallerup Centret.
Røde Kors Dronninglund-Hjallerup afdeling

MR MØDER I FORÅRET
I HJALLERUP KIRKEHUS
Tirsdag den 25. februar kl. 17.00
Tirsdag den 24. marts kl. 17.00
Tirsdag den 21. april kl. 19.00
Tirsdag den 5. maj kl. 19.00
Opstillingsmøde/Menighedsmøde tirsdag den 12. maj kl. 17.00
Tirsdag den 2. juni kl. 17.00

HJALLERUP BORGERFORENING
AFHOLDER
GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR KL. 18.30
i Hjallerup Idrætscenter

Vi starter med spisning – herefter generalforsamling.
Se dagsorden i avisen.
Eventuelle forslag til formanden på tlf. 51 20 40 63 eller anders.lyckegaard@gmail.com senest den 18. februar.
Hjallerup Borgerforening

HJALLERUP OG OMEGNS PETANQUEFORENING
AFHOLDER
GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR KL. 19.00

Tennisskoven 51, Hjallerup
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelsen.
Bestyrelsen

HJALLERUP GYMNASTIKFORENING OG
GYMNASTIKFORENINGENS VENNER
AFHOLDER
GENERALFORSAMLING
TIRSAG DEN 25. FEBRUAR KL. 19.00

i Hjallerup Idrætscenter
Se dagsorden i Midtvendsyssel Avis uge 7.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden skriftligt senest 8 dage før.
Vel mødt! Bestyrelsen

SVØMMEKLUBBEN SØHESTEN
SAMT
HJALLERUP HANDICAP IDRÆT
AFHOLDER
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 17.30
i Hjallerup Idrætscenter

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vedtægtsændring foreslået af bestyrelsen.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen

ANSØGNING TIL STØTTEFORENING TIL BØRNEFONDE
Det er nu muligt at søge sponsorstøtte til jeres forening/dagpleje/friskole/børnehave samt børn med særlige behov.

Er I en af ovenstående så send en ansøgning til vores mail-adresse: Stb.banko@gmail.com
Send et link med jeres ønske og en ansøgning.
Vedhæft en fil med jeres regnskab samt vedtægter.
Der kan max. ansøges om 10.000 kr.
Der kan ansøges i tidsrummet lørdag den 1. februar til og med fredag den 28. februar 2020.
Uddelingen finder sted torsdag den 2. april 2020 kl. 18.00 i Hjallerup Kulturhus.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Støtteforening Til Børnefonde

HJALLERUP MUSIKFORENING
- Musik for enhver smag!

THE BLUE VAN + GENERALFORSAMLING: Fredag den 28. februar. Medlemmer som deltager i generalforsamlingen, kommer gratis til koncerten.
GENERALFORSAMLING
FREDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 19.00
på Hotel Hjallerup Kro

1. Valg af dirigent, 2. Formandens beretning, 3. Regnskabsafl æggelse
4. Behandling af indkomne forslag, 5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2 lige år og 3 ulige år
7. Valg af suppleant, 8. Valg af revisor, 9. Eventuelt
TØRFISK: Fredag den 13. marts kl. 20.30
BALLOONS så skal der danses.
FREDAG DEN 13. MARTS KL. 22.30-01 (efter koncerten)

Pris kr. 100,- incl. 1 drink
2019/2020 sæsonen skal afsluttes med en fest, og det lokale band Balloons spiller op til dans.
Man er også velkommen, selvom man ikke har billet til Tørfisk.
LASSE & MATILDE MED BAND: Fredag den 27. marts kl. 20.30
Koncerterne spilles på Hotel Hjallerup Kro.
Hotel Hjallerup Kro serverer til koncerterne forskellige koncertmenuer. Pris kr. 150,-/kuvert.
Billetter til koncertmenuen købes hos: Bog & Idé, Søndergade 8, Hjallerup eller
på www.hjallerup-musikforening.dk

HJALLERUP SENIORER
AFHOLDER
GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 4. MARTS KL. 14.00

i Stengården
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senst den 27. februar 2020.
Efterfølgende er der banko.
Bestyrelsen

HJALLERUP KIRKE:
STUDIEKREDS
TORSDAG DEN 5. MARTS KL. 18.00

Tema: Hvad har vi lært af 10’erne, der gør os i stand til at forberede os på 20’erne.
Alle studiekredsaftner afholdes i Hjallerup Kulturhus og starter med fællesspisning kl. 18.
Derefter er der studiekreds med oplæg og debat eller foredrag fra kl. 19-21.
Prisen er 50 kr. pr. aften.
Studiekredsens tovholdere:
Ella Simonsen tlf: 25 37 55 90, info@nempr.dk
Torben Sanden tlf: 98 28 18 90, torben@sanden.dk
Også sp. Marie Kirketerp: 24 44 06 22, mki@km.dk kan kontaktes.

KLOKKERHOLM HALLEN
RECEPTION GODDAG OG FARVEL
FREDAG DEN 6. MARTS KL. 16.00 - 18.00

Halinspektør Per Nygren har valt at gå på efterløn efter 21 år i Klokkerholm Hallen.
Ny leder af Klokkerholm Hallen bliver Margit Chemnitz fra den 1. marts 2020.
Vi glæder os til at se brugere, samarbejdspartnere, familie og byens borgere til en hyggelig eftermiddag,
hvor vi byder på lidt til ganen og maven.
Klokkerholm Hallens bestyrelsen

HELLEVAD-ØRUM KIRKER:
"FRA PRÆDIKESTOL TIL PENSEL OG PALET"
Foredrag ved Ole Skov Thomsen
TORSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00

i Ørum Kultur- og Forsamlingshus, Bjørnbækvej 38.

HELLEVAD-ØRUM KIRKER:
SANGE VI ALDRIG GLEMMER
ONSDAG DEN 18. MARTS KL. 14.00

i Hellevadlund, Borgergade 34
Ved klaveret: Lasse Christensen
Vi synger foråret i møde med en række navnkundige sange, blandt andet af Kaj Normann Andersen, Carl Nielsen og Poul Schierbeck.

STØTTEFORENINGEN TIL BØRNEFONDE
AFHOLDER
GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 22. MARTS
KL. 14.30 I HJALLERUP KULTLURHUS

Dagsorden ifølge vedtægter.
Se mere information i annonce i Midtvendsyssel Avis.
Vi håber på stort fremmøde!
Bestyrelsen

HALBAL I KLOKKERHOLM
LØRDAG DEN 13. JUNI KL. 18-01
I KLOKKERHOLM HALLEN
ET BRAG AF EN FEST...
Velkommen til halbal med god mad & god musik

Dørene åbnes kl. 17.00.
Musikken leveres av Version 1.0 og den velkendte DJ Joakim Brader
Billetpris inkl. spisning pr. person kr. 250,-
Køb billetten nu – til april stiger prisen til kr. 300,-
Beløbet mobilepay's til 30 54 02 – husk at oplyse navn og efternavn.
Købte billetter kan afhentes den 16/5 eller den 26/5 i Klubhuset, Klokkerholm.
Klokkerholm Hallen - Klokkerholm Idrætsforening

Ultimate Web