KINO HJALLERUP:
BYTTE BYTTE BABY: Vises til og med søndag den 26. marts.
THE WHALE: Vises til og med søndag den 26. marts.
EMPIRE OF LIGHT: Mandag den 27. marts til søndag den 2. april.
USTYRLIG: Torsdag den 30. marts til onsdag den 5. april.

HJALLERUP KIRKE:
ARRANGEMENTER:
Mandag den 27. marts kl. 18.30-21.30: Littaraturkredsen i kirkehuset.
Tirsdag den 28. marts kl. 9.00-9.45: Morgensang i kirken.
Tirsdag den 28. marts kl. 10.00-12.00: Kaffe & Snak i kirkehuset.
Torsdag den 6. april kl. 17.30-19.00: Fællesspisning i kirkehuset. Tilmelding via hjemmeside eller i kirkehuset.
Tirsdag den 11. april kl. 9.00-9.45: Morgensang i kirken.
Tirsdag den 11. april kl. 10.00-12.00: Kaffe & Snak i kirkehuset.
Torsdag den 13. april kl. 18.00-21.00: Studiekredsen i kirkehuset.
Tirsdag den 18. aprl kl. 17.00-18.00: Den Blå Time i kirken.
Tirsdag den 18. april kl. 19.00-22.00: Menighedsrådsmøde i kulturhuset.

GRATIS KIRKEFROKOST FOR ALLE I SOGNET
I HJALLERUP KIRKEHUS
SØNDAG DEN 26. MARTS KL. 11.30

Menighedsrådet afholder det årlige møde for alle i sognet til en snak om arbejdet
i og omkring Hjallerup Kirke. Velkommen skal du være!

OVERSIGT OVER PÅSKENS GUDSTJENESTER:
PALMESØNDAG:

Familiegudstjeneste den 2. april kl. 10.00.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp fra 11.00-13.30 i og omkring kirkehuset.
Der vil være løb og café.
Tilmelding til løbet sker via hjemmesiden.

SKÆRTORSDAG:
Fællesspisning i kirkehuset den 6. april kl. 17.30.
Tilmelding sker på hjemmesiden, senest den 4. april.
Kl. 19.00: Nadvergudstjeneste.

LANGFREDAG:
Gudstjeneste den 7. april kl. 10.00.
Kaffe i kirkehuset efterfølgende.

PÅSKESØNDAG:
Gudstjeneste den 9. april kl. 10.00.
Kaffe i kirkehuset efterfølgende.

2. PÅSKEDAG:
Gudstjeneste den 10. april kl. 10.00.
Det starter i kirken og fortsætter med vandring på kirkegården.
Efterfølgende er der kirkekaffe.

OPSTART AF BABYSALMESANG
ONSDAG DEN 12. APRIL KL. 10.00 - 11.15

Babysalmesang er et tilbud til babyer i alderen 2-9 måneder sammen med en forælder.
Holdet mødes 7-10 gange.
Det er gratis at deltage, men kræver en tilmelding via www.hjallerupkirke.dk.

INVITATION TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE
TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 19.00

i Thorup Aktivitetshus.

KLOKKERHOLMS AKTIVE KVINDER
INDKALDER TIL
GENERALFORSAMLING FOR MEDLEMMER
ONSDAG DEN 22. MARTS KL. 19.00 I BEBOERHUSET, KLINTEVEJ I KLOKKERHOLM

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efterfølgende fortæller Martha Christiansen fra Aså om sin tid i Grønland.

HJALLERUP HANDELS- OG ERHVERSFORENING
INDKALDER TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 23. MARTS KL. 18.00 I HJALLERUP HALLEN

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskabet.
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen
     På valg er: Sofie Madsen og Thomas Olsen.
7. Valg af revisor og suppleanter.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Af hensyn til traktement bedes man tilmelde sig til Ulla fra Bodil O: rughaven6@gmail.com senest senest mandag den 20. marts.
Bestyrelsen

KLOKKERHOLM – BYEN I LANDSKABET
INVITATION TIL BORGERMØDE OG GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalforsamling i foreningen
”Klokkerholm – byen i landskabet”
ONSDAG DEN 29. MARTS 2023 KL. 19.00 I KIF's KLUBHUS
Hellevadvej 6, Klokkerholm.
Dagsorden iflg. vedtægterne (www.klokkerholmby.dk)
Efter generalforsamlingen er der
Orienteringsmøde om hærvejen:
· Aktuelt arbejde med opdatering af hærvejens forløb
· Hærvejen og dens historie (hærvejssekretariatet)
· Hvordan kan vi i Klokkerholm få udbytte af, at vi ligger på hærvejsruten, og hvad har man gjort i andre byer på ruten?
Alle er velkomne!
 
TEAM HJALLERUP
INVITATION TIL RYTTERMØDE
TORSDAG DEN 30. MARTS KL. 19.00-21.00

Cykler du alene på din landevejsracer eller mountainbike/grave, og mangler du selskab fra tid til anden?
Så kom og hør om hvad Team Hjallerup kan tilbyde.
Mødet finder sted i Hjallerup Idrætscenter, og her får du information om klubben og de vilkår, man kører under, når man kører i hold.
Team Hjallerup er vært ved en øl/vand samt kaffe med Lisa's hjemmebagte kage.
Tilmelding nødvendig, senest den 29. marts, på teamhjallerup@gmail.com eller facebook-side.

HJALLERUP MUSIKFORENING
KONCERTPROGRAM
Fredag den 24. marts kl. 20.30: The Fætters
Fredag den 8. marts 2024: De Lystige Sømænd & Murer Kjeld
Koncerterne spilles i Hjallerup Kulturhus.
Ny Standard leverer tapasanretninger. Pris kr. 150,-/kuvert.
Billetter til koncertmenuen købes hos: Kon-Tur, Søndergade 8, Hjallerup eller
på www.hjallerup-musikforening.dk

HELLEVAD OG ØRUM KIRKER:
SÅ FIK LIVET EN MENING
Oplev vores kirkekor og korskole synge det bedste, de har lært, når vi afholder korkoncert i Hellevad Kirke.
Programmet består af sange, der betoner, at livet er værd at leve.

Koret ledes af organist Lasse Christensen, som ligeledes har tilrettelagt koncerten.
Han spiller også et par orgelstykker undervejs.
Efter koncerten serverer menighedsrådet en dejlig forfriskning til alle.
Torsdag den 23. marts 2023 i Hellevad Kirke kl. 19.
Gratis entré.

HJALLERUP MUSIKFORENING
AFHOLDER
GENERALFORSAMLING
FREDAG DEN 24. MARTS KL. 18.30
i Hjallerup Kulturhus

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
Efterfølgende er der gratis koncert med The Fatters kl. 20.30 for alle, der har deltaget i generalforsamlingen.
Medlemskab kan købes på www.hjallerup-musikforening.dk
VIGTIGT! For deltagelse i generalforsamlingen skal der ske tilmelding.
Tilmelding kan ske på tlf. 25 23 67 32 eller charlotte@hjallerup-musikforening.dk senest 2 dage inden generalforsamlingen.

HELLEVAD-ØRUM KIRKER:
EN SANG FOR MARIA
Sidste søndag i marts er i år Mariæ bebudelses dag.

Det er ni måneder før jul, og vi hører beretningen om englen Gabriel, der åbenbarer sig for Jomfru Maria og fortæller, at hun skal føde Guds søn.
Under denne særlige mariagudstjeneste synger vi forskellige salmer fra Salmebogen og salmebogstillægget 100 salmer, der blandt andet knytter sig til bebudelsen.
Musik og korsang stemmer ligeledes ind i søndagens tema.
Saxofonist Pia Munch medvirker i samspil med organist Lasse Christensen.
Sognepræst Sandra Fossdal Nielsen prædiker.
Søndag den 26. marts 2023 i Ørum Kirke kl. 11.

HELLEVAD OG ØRUM KIRKER:
ÅRET RUNDT MED BENNY ANDERSEN
Foredragsholder og teolog Raymond Jensen vil denne aften dele Benny Andersens poesi og prosa med os gennem oplæsning og fællessang.

Arrangementet skulle have fundet sted i fjor, men blev aflyst pga. sygdom.
Raymond Jensen er uddannet cand.theol. fra Aarhus Universitet og har været baptistpræst i 33 år, men gik sidste år på efterløn.
Han har blandt andet været med i arbejdet med at oversætte Den Nye Aftale og siden Bibelen 2020.
Foruden en flittig foredragsholder og spændende formidler.
Tirsdag den 28. marts 2023 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus kl. 19.
Gratis entré (kaffe/brød 20 kr.).

ØRUM KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS
AFHOLDER
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 30. MARTS KL. 18.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Der serveres smørrebrød og lagkage.

STØTTEFORENINGEN FOR
SYGEHUSET I DRONNINGLUND
Ansøgning om midler

Da Dronninglund Sygehus er blevet solgt, må støtteforeningen erkende, at dens eksistensberettigelse lakker mod enden.
Imidlertid har vi en formue, som vi påtænker at donere til sundhedsfremmende formål i sygehusets virkeområde.
Det vil sige gammel Hals og Dronninglund Kommuner og nord mod Sæby.
Bestyrelsen vil have ret til at vælge og evt. forkaste indkomne forslag.
Ansøgning skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 16. april 2023.

GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 20. APRIL KL. 16.00
PÅ BASIS·TRYK OG SKILTE ApS, DRONNINGLUN
D
Dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning v/ formand Frits Danielsen.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsen, på valg er Birthe Jensen og Kamma Søndergaard.
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen

Ultimate Web