JULEMARKED
I KLOKKERHOLM HALLEN
SØNDAG DEN 28. NOVEMBER FRA KL. 10-16

HELLEVAD - ØRUM KIRKER:
VI BYDER DECEMBER VELKOMMEN
DEN 1. SØNDAG I ADVENT, SØNDAG DEN 28. NOVEMBER
Vi markerer traditionen tro adventstidens begyndelse med at tænde juletræerne i begge byer.
Det sker 1. søndag i advent, hvor kirkerne ringer til gudstjeneste.
I Ørum sker det umiddelbart efter familiegudstjenesten i Ørum Kirke kl. 13, hvor minikonfirmanderne og korskolen medvirker.

Dereefer inviterer menighedsrådet til varme æbleskiver, gløgg og juletræ i Ørum Kulturog Forsamlingshus, hvor alle er velkommen.
Og mon ikke der også kommer besøg af en herre, der har travlt i december måned?
Arrangementet er gratis.
I Klokkerholm tændes juletræet efter spejdergudstjenesten i Hellevad Kirke kl. 16.
Spejderne fra Dannerhøj Gruppen bærer fane og levende lys ind i kirken, og kirkekoret medvirker.
Sognepræst Sandra Fossdal Nielsen prædiker ved begge gudstjenester.

FORSLAG TIL HJALLERUP SAMVIRKES REPRÆSENTANTSKABSMØDE
HJALLERUP MARKEDSFORENING OG HJALLERUP EVENT GENERALFORSAMLING
Hjallerup Samvirke – Markedsforening – Event
afholder
ordinært repræsentantskabsmøde/generalforsamling
TIRSDAG DEN 30. NOVEMBER 2021

Jf. vedtægternes § 8 Hjallerup Samvirke
Jf. vedtægternes § 6 Hjallerup Markedsforening og Hjallerup Event skal forslag, som ønskes behandlet, være formanden, Peter Jensen, i hænde senest 14 dage før
Forslag indkaldes hermed (kan sendes til: peter.jensen@hjallerup-samvirke.dk)
Forretningsudvalget

HJALLERUP KIRKE:
STUDIEKREDSEN

Studiekredsen vil i efteråret have karakter af et kortere kristendomskursus.
Hen over fire aftener vil vi forsøge at danne os et overblik i forhold til kristendommen som religion.
Vi vil bl.a. se på kristendommens skrifter, historie og karakter af at være en fortolkningsreligion.
Som hidtil i studiekredsen vil aftenens program rumme både spisning fra kl. 18.00 samt oplæg, gruppearbejde og opsamling.
Oplæggene vil primært være kirkens to præster, som i denne periode står for aftenens indhold og forløb.
Studiekredsen er for alle, der har lyst til at være en del af et fællesskab, hvor der både er rum til det sociale og fordybelse i et emne.
For nærmere information og tilmelding kontakt: Ella Simonsen, tlf.: 25 37 55 90 el. info@nempr.dk
(Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske til Ella)
Ivana Høgagard, tlf.: 24 65 46 39 el. IH@km.dk
Marie Kirketerp, tlf.: 24 44 06 22 el. mki@km.dk
Program for efteråret er som følger:
2. december: Kernesalmer og højtider

HJALLERUP KIRKE:
LITTERATURGRUPPE

Litteraturgruppen mødes hen over de kommende måneder, hvor omdrejningspunktet vil være nogle af de tidligere bøger – bare i filmformat.
Det kommer til at foregå i kirkehuset kl. 19.00-21.00.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen for efteråret, hvor litteraturgruppen er klar igen med nye bøger, refleksion og gode snakke.
Datoerne er som følger:
6. december med julehygge

Kontakt Anna Storgaard (tlf.: 60 33 14 65) eller Ella Simonsen (tlf.: 98 28 14 61 / 25 37 55 90), hvis du vil vide mere.

JULEFROKOST I FLAUENSKJOLD HALLEN
LØRDAG DEN 11. DECEMBER KL. 18.00-01.30

Ca. 50 billetter tilbage, bestilling ring på tlf. 40 96 24 12.
Sælges, afhentes og betales d. 2. oktober fra 14.00-16.00 i Flauenskjold Hallens cafeteria.
Musik af Kim og Hallo
Mad fra Emilievejens Slagter. Pris: 300 kr.

HJALLERUP MUSIKFORENING
KONCERTPROGRAM 2021-22
Fredag den 21. januar 2022 kl. 20.30: The Grandfætters
Fredag den 11. februar 2022 kl. 20.30: Boys of Bluehill – Irsk aften
Fredag den 22. april 2022 kl. 20.30: Sweethearts
Koncerterne spilles på Hotel Hjallerup Kro.
Hotel Hjallerup Kro serverer til koncerterne forskellige koncertmenuer. Pris kr. 150,-/kuvert.
Billetter til koncertmenuen købes hos: Kon-Tur, Søndergade 8, Hjallerup eller
på www.hjallerup-musikforening.dk

HJALLERUP KIRKE:
OPSTART AF BABYSALMESANG
DEN 26. JANUAR 2022

Babysalmesang er et tilbud til babyer i alderen 2-9 måneder sammen med en forælder.
Holdet mødes 8-9 gange og foregår i tidsrummet fra kl. 10.00-11.15.
Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding via www.hjallerupkirke.dk, hvor du også kan læse endnu mere.

STØTTEFORENINGEN FOR SYGEHUSET DRONNINGLUND
Da Dronninglund sygehus er blevet solgt, må støtteforeningen erkende at dens eksistensberettigelse lakker mod enden.
Imidlertid har vi en formue, som vi påtænker at donere til sundhedsfremmende formål i sygehusets virkeområde.

Det vil sige gammel Hals og Dronninglund Kommuner og nord mod Sæby.
Bestyrelsen vil have ret til at vælge og evt. forkaste indkomne forslag.
Ansøgning skal være bestyrelsen, skriftligt i hænde senest den 31. marts 2022.
På bestyrelsens vegne
Frits Danielsen
Nordre Ringgade 4 · 9330 Dronninglund
Tlf. 40 73 64 73 · frits@basistryk.dk

Ultimate Web