PÅSKEUGEN
I HELLEVAD OG ØRUM KIRKER

18. APRIL: SKÆRTORSDAG
Nadvergudstjeneste i Ørum Kirke kl. 19.00
Kirkekoret medvirker.
Bordet er dækket og brødet er nybagt.
19. APRIL: LANGFREDAG
Musikgudstjeneste i Hellevad Kirke kl. 11.00
Højmesse med musik af Johann Sebastian Bach.
21. APRIL: PÅSKEDAG
Gudtjeneste i Ørum Kirke kl. 9.30 og højmesse i Hellevad Kirke kl. 11.00

Kirkekoret og fløjtenist medvirker.

SORGGRUPPE I HJALLERUP
Der er nu mulighed for at deltage i en sorggruppe i Hjallerup fra starten af det nye år.
Det er sogne- og diakonipræst ved Hjallerup Kirke og Brønderslev Provsti Ivana Høgagard, der står bag oprettelsen af sorggruppen i Hjallerup.
Mødestedet bliver Hjallerup Kulturhus følgende datoer:
18. april . 9. maj · 30. maj og 20. juni

Mødetidspunktet er fra kl. 14.00-15.30, hvor der i programmet også indgår eftermiddagskaffe.
Henvendelse til sogne- og diakonipræst Ivana Høgagard på tlf. 24 65 46 39 eller på mail Ih@km.dk. – Tilmelding er nødvendig.

PÅSKENS GUDSTJENESTER
I HJALLERUP KIRKE
SKÆRTORSDAG DEN 18. APRIL KL. 19.00
Nadveren og fællesskabet er i fokus.

Medvirkende: Mosaik, fl øjte. Fællesspisning kl. 18.00 i pavillonen.
Tilmelding til ih@km.dk senest d. 15. april. Pris pr. person 50 kr.
LANGFREDAG DEN 19. APRIL KL. 10.00
Musikgudstjeneste

Medvirkende: Ulrika Jensen: Orgel & klaver,
Pernille Axelsen: sang.
PÅSKEDAG DEN 21. APRIL KL. 10.00
Kl. 9.50 ”forkyndes” opstandelsesbudskabet med saxofonspil ud over kirkegården

Medvirkende: Saxofonist: John Windbirk.
Sang: Trine Windbirk.
Efter gudstjenesten er der til alle familier en potte med påskeliljer til at sætte på gravene eller til at tage med hjem.
2. PÅSKEDAG DEN 22. APRIL KL. 10.00
Gudstjenesten begynder i kirken, og fortsætter med en meditativ vandring på kirkegården, hvor vi gør holdt forskellige steder, synger og lytter til refl eksioner.
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

VIKAR I KLOKKERHOLM FOR 60 ÅR SIDEN
Sogneeftermiddag med Franck Petersson
– som kommer og fortæller om minder fra skolen og byen anno 1959.
ONSDAG DEN 24. APRIL KL. 14.00 I KONFIRMANDSTUEN
Bredkærsvej 22, Klokkerholm.

Arrangør: Menighedsrådene og Centerrådet
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

HJALLERUP FJERNVARME
AFHOLDER
GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 24. APRIL KL. 19.00
i Klubhuset, Hellevadvej 6, Klokkerholm

Se dagsorden i Midtvendsyssel Avis.
Regnskab kan hentes på vores hjemmeside www.hjallerupfjernvarme.dk

HJALLERUP SKYTTEFORENING
SÆSONSTART UDENDØRS 2019
Hjallerup Skytteforening planlægger følgende skydetider for
sommeren 2019, på de udendørs baner i Stagsted, Hjallerup:

Der kan forekomme skydninger på følgende datoer:
Mandag - fredag                                                        kl. 8.00 - 21.00
Hver lørdag i perioden 1. april til 30. september       kl. 9.00 - 16.00
Hver søndag i perioden 1. august til 30. september kl. 9.00 - 15.00
Dog max. 4 dage om ugen.
Derudover kan der forekomme skydninger:
Hver lørdag i perioden 30. september til 1. april        kl. 9.00 - 15.00
Sæsonen 2019 starter den 25. april kl. 18.30 på banerne i Stagsted,
Vester Hassingvej 12, 9320 Hjallerup.
Foreningen er vært ved en let anretning, øl eller vand.

Hjallerup Skytteforening

KLOKKERHOLM ANTENNEFORENING
INDKALDER TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 25. APRIL KL. 19.30
i Klokkerholm IF’s klubhus.

Dagsorden ifølge vedtægter.
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

GOLFENS DAG
SØNDAG DEN 28. APRIL
HOLD 1 - KL. 10.00 / HOLD 2 - KL. 12.00

Tager ca. 2-3 timer
Tør du lære noget nyt?
Vil vil tage dig i hånden og vise dig en helt ny verden - en verden af sundhed. Smuk natur og hygge.

Husk tøj og sko til vejret, vi sørger for resten!
Kig forbi, det er gratis!
Dronninglund Golfklub, Kirkevej 12, 9230 Dronninglund.
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

FOREDRAG.
"FORSKNING, DER KAN GØRE EN FORSKEL"

Alzheimers er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark og
antallet af Alzheimers diagnoser stiger.
Vi sætter fokus på emnet og får besøg af forskere fra CCBR Aalborg,
som vil fortælle om viden og forskning på området.
TIRSDAG DEN 30. APRIL KL. 19.00
i Konfirmandstuen, Bredkærsvej 22, Klokkerholm.

DRONNINGLUND GYMNASIUM
indbyder til
FORÅRSKONCERT
TIRSDAG DEN 30. APRIL KL. 19.00-CA. 21.30

Eleverne præsenterer den musik, der høres på gymnasiet lige nu.
I pausen sælges forfriskende drikke.
Entré 25 kr. betales ved indgangen eller via link på DG’s hjemmeside.
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

KONCERT:
"VÅRENS SANG"

Foråret er fuldt af sang – og sangglæden bliver dyrket ved forårskoncerten i Ørum Kirke,
hvor Hellevad-Ørum Kirkekor og Ørum Kirkes Fælleskor vil medvirke under ledelse
af kirkens organist, Lasse Christensen.
TORSDAG DEN 2. MAJ KL. 19.00 I ØRUM KIRKE

TILMELD DIG KIRKENS STUDIEKREDS
I HJALLERUP KULTURHUS

Har du lyst til at få større indsigt i menneskelivets grundvilkår
– så tilmeld dig Kirkens Studiekreds, som afholdes i
Hjallerup Kulturhus på følgende datoer og med følgende temaer:

2019:
2. maj med temaet: Tid – Leg
7. juni sommerafslutning med grillmad
Alle aftener starter med fællesspisning kl. 18.00 og derefter oplæg og diskussion i grupper om aftenens tema.
Prisen pr. aften er 50 kr., hvor spisning og kaffe er includeret.
Aftenen slutter ca. kl. 21.00.
Tilmelding på mail eller telefon til studiekredsens tovholdere:
Ella Simonsen, info@nempr.dk – 25 37 55 90 -
Torben Sanden, torben@sanden.dk – 98 28 18 90 eller til
sognepræst Marie Kirketerp, mki@km.dk – 24 44 06 22

KOM MED TIL SHOWET
"DEN SORTE KYLLING"
på Skråen i Aalborg
TIRSDAG DEN 7. MAJ

Samkørsel fra kirkepladsen kl. 17.00
Buffet på Sanya inden showet
Pris: 200,- for medlemmer og 250,- for ikke medlemmer (drikkevarer er for egen regning).
Tilmelding til Hedda på tlf. 29 44 80 88 senest d. 1. maj.
På gensyn!
Klokkerholms Aktive Kvinder

STØTTEFORENING TIL BØRNEFONDE
AFHOLDER
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 9. MAJ KL. 20.00
i Hjallerup Kulturhus

1. Velkomst v. formand.
2. Valg af dirigent.
3. Ændring af vedtægter.
4. Evt.
Generalforsamlingen bliver afholdt i pausen i forbindelse med vores ugentlige bankospil.
Vel mødt!
Støtteforening til Børnefonde
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

Ultimate Web