To kandidater fra Hjallerup valgt til Ældrerådet

aeldrerad_.jpg
22-11-2021

Der var 16 kandidater opstillet til de ni pladser i Ældrerådet, så der var et reelt kampvalg, hvilket afstemningen også bar præg af, idet der var fem fra det nuværende ældreråd, der stillede op, men kun fire blev valgt.
De fem nyvalgte er alle mænd, hvilket er en lille smule atypisk i forhold til det generelle på landsplan, hvor der er en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. Formand Inger Møller Nielsen ser frem til at fortsætte arbejdet i Ældrerådet og udtaler:
- Ingen tvivl om, at vi får et stærkt Ældreråd, der har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig på området, og hvilke udfordringer, vi står overfor. Ældrerådet bliver en stærk stemme og en god sparringspartner til både Ældreomsorgsudvalget og til Byrådet som helhed.
Fra Hjallerup blev John Erik Jensen og Vagn Kraglund valgt.
Vagn Kraglund fortæller, at han er rigtig glad og positiv overrasket over det flotte resultat og den store opbakning, som de to kandidater fra Hjallerup fik på valgdagen.
- Det er et resultat, som forpligter i arbejdsindsatsen de næste fire år, udtaler Vagn Kraglund.
Han fortsætter:
- Det er vigtigt, at alle plejetilbud har fokus på, at den ældres personlighed og behov altid er i højsædet. Ligeledes bør der fokuseres på, at man som ældre borger af de offentlige systemer behandles med hjælp, assistance og forståelse – og ikke mindst, at ens værdighed bevares, uanset hvordan ens formåen er – og uanset om den ældre har pårørende, der kan løse de mange administrative udfordringer eller ej.
Vagn Kraglund lægger også stor vægt på, at der arbejdes på forbedringer for de ældre i et tæt og konstruktivt samarbejde med de relevante politikere i Brønderslev Kommune.
- Det er vigtigt, at alle plejetilbud har fokus på, at den ældres personlighed og behov altid er i højsædet. Der skal skabes større synlighed omkring Ældrerådet og dets arbejde. Samtidig bør der være mere synlig ledelse i alle de organisationer, der har med projekter for de ældre borgere at gøre, således man som borger i Brønderslev Kommune kan se frem til en alderdom uden frygt for dårligt plejeniveau – uanset om det bliver i eget hjem eller på plejehjem. Endelig bør man bidrage til at styrke dialogen mellem plejehjemsledelse, medarbejdere, beboere samt pårørende, slutter Vagn Kraglund.
Det nye Ældreråd træder i kraft 1. januar 2022 i lighed med Byråd og Regionsråd og har samme funktionsperiode på fire år.

 

Ultimate Web