Temadag om Ensomhed for 9. klasserne

temadag.jpg
26-10-2020

Hjallerup Kirkes to præster Marie Kirketerp og Ivana Høgagard bød velkommen og fortalte om dagens program. Eleverne fik først et oplæg fra Ventilen med små videofilm, hvor unge fortalte om deres ensomhed. Her blev definitionen på ensomhed:
Ensomhed er en følelse, der opstår, når ens sociale behov ikke bliver dækket.
Ventilen talte om kortvarig ensomhed og langvarig ensomhed. Det er den langvarige ensomhed, som kan have store konsekvenser som angst, depression, selvskade og smerte.
Fra forfatterskolen og biblioteket blev novellen Kræftdrengen læst højt. Novellen handler om drengen Tobias, som er kræftramt og dermed skal spare på sine få kræfter. Tobias bliver provokeret af sine kammerater, som ikke ved, han fejler noget. Tobias beslutter at være som de andre og deltager på lige fod i fodboldspillet. Dette bevirker, at hans krop bryder sammen og må indlægges igen. Her kommer en kammerat fra klassen på besøg, og sammen vil de fortælle klassen om Tobias’ sygdom og dermed opnå forståelse for hans situation.
Sigrid Krogsgaard læste et digt op om ensomhed. Det gav eleverne stof til eftertanke, som de efterfølgende skulle bruge til deres workshop om Ensomhed og Fællesskab.
Her skulle alle starte med omvendt brainstorm og slutte med en løsning på, hvordan den enkeltes ensomhed skal bekæmpes i fællesskabet. Alle skal lære at tage ansvar for, at alle har det godt.
Nogle af forslagene fra grupperne var: Alle skal inviteres til en klassefest. Alle skal tage ansvar for, at ingen føler sig udenfor. Vi skal acceptere hinandens forskelligheder. Alle skal ses og høres og påtage sig et ansvar for, at det sker.
Temadagen sluttede med stand-up-komikeren Jakob Svendsen, som bare kunne fange de lidt trætte elever efter frokosttid. Der blev virkelig grinet og klappet. Også her blev temaet Ensomhed taget op på en sjov og underholdende måde.
Der var god respons på dagen efterfølgende fra både elever og de medvirkende grupper. Alle var enige om, at netop i coronatiden må alle stå sammen og tage ansvar for, at ingen føler sig ensomme.

 

Ultimate Web