Stor tilslutning til fejring af Kyndelmisse i Hjallerup Kirke

kyndelmisse.jpg
03-02-2020

De godt 100, som deltog i fakkeloptoget fra Dramhuspladsen til kirken, fik ved ankomsten overrakt varm kakao af en flok frivillige, så de kunne få varmen igen. På stien ind til kirken havde konfirmanderne lavet en lys-sti med knæklys.
Årets konfirmander har haft travlt de sidste par uger inden gudstjenesten med planlægning af den elektroniske gudstjeneste, hvor små videofilm og tekster uddybede aftenens tema: Lyset - om lysets betydning ud fra tekster fra bibelen, hvor Jesus blandt andet taler om, at hans efterfølgere - hans disciple - skal være verdens lys.
”I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset.«
Præsterne Ivana Høgagard og Marie Kirketerp stillede spørgsmål, som en konfirmand kunne stille. ”Hvordan? Hvordan de dage, hvor jeg er flad og alle er trælse? Hvor jeg er som en måne, en kold sten, der er væk bag nattens mørke skyer, der ikke kan finde ud af at lyse?
Hertil svarede de: ”Månen lyser jo ikke af sig selv. Det er solen, som lyser på den. Måske er det ok, at vi ikke altid føler os som lys. For det skal nok komme – et smil – en highfive, en, der forstår, en tro på, at Gud vil sende sit lys til mig, oplyse mig, så jeg kan skinne på andre,” lød slutkommentaren fra præsterne.
Kirkerummet var til den særlige Kyndelmissegudstjeneste oplyst i grønne og blå farve, troens og håbets farver. Gudstjenesten var planlagt sammen med de unge både med hensyn til tekster og musik. Det var en gudstjeneste med appel til at være noget for andre – være et lys for andre. En af sangene lød:
Gå i mørket med lyset. Gå i visheden om ikke at gå alene. Gå med Lyset. Kom!
Aftenens slut-appel: Gå ud i verden med lyset!
Efter gudstjenesten gik turen tilbage med fakler til Dramhuspladsen.

Ultimate Web