Stor Markedsdag i Try

try.jpg
27-05-2019
Tryvej var spærret og omdannet til markedsplads, hvor man kunne købe alskens sager. Efterskolens elever underholdt fra scenen foran den gamle højskolefløj, hvor der også blev solgt pølser og sodavand. Man kunne prøve skolens crosscars, få rideture, klappe geder, opleve traktorer og meget andet.
 
Egnssamlingen trakterede med kaffe og lagkage i Knudsgård, og værkstederne var åbne. Man kunne endvidere følge arbejdet med landbohaven og marken.
 
Janums Købmandsbutik fra 1906 blev genindviet. Den er flyttet til nye og bedre rammer og bliver en central del af Egnssamlingens permanente udstilling og arbejdende værksteder. Butikken stod oprindelig i Stagsted og rummer en helt særlig historie, som Trine Nielsen fortalte publikum om. Udover klassisk landhandel drev Janum i samarbejde med den legendariske pastor Laier også søndagsskole på stedet. Søndagsskolen kan opleves i baglokalet til butikken. Det er ifølge Mogens Gregersen meningen, at man fremover skal kunne købe udvalgte varer i butikken. Købmandsbutikken kommer også til at rumme billetsalget. 
 
25 kræmmere havde takket ja til en gratis stadeplads. De kunne melde om et rigtig godt salg, en enkelt fik endda udsolgt.
Ultimate Web