Status på Midtbyrådets arbejde i Hjallerup

centeret.png
06-07-2020

Hjallerup Kulturhus dannede i februar ramme om et meget velbesøgt borgermøde med deltagelse af flere end 200 Hjallerup-borgere. Mødet vidnede om borgernes store engagement og lyst til at tage del i deres bys udvikling. På mødet var der mulighed for at diskutere muligheder og problemstillinger inden for fem overordnede emner; Trafik & Infrastruktur, Detailhandel, Hjallerup Centret, Byrum & Arkitektur og Boligudvikling. Særligt et par emner gik igen hos mange borgere – ønsket om ”at der skal ske noget med Hjallerup Centret” og fokus på krydset Søndergade/Vestergade. Det er planen ifølge byplanlægger Tine Asdrup Jakobsen at samle Hjallerups borgere igen senere i processen, når der ligger et forslag til en udviklingsplan klar.
”Coronaen satte meget arbejde i stå i foråret, men vores konsulent fra firmaet COWI brugte tiden på arbejde fokuseret med en bæredygtig plan for nytænkning af Hjallerup Centret. I foråret er alle ejere af ejendomme i Hjallerup Centret blevet kontaktet af COWI for en snak om deres planer og ønsker for den fremtidige udvikling af Hjallerup Centret. Det har resulteret i nogle positive samtaler, hvor der bliver bidraget positivt fra alle sider til udvikling af området. På den baggrund arbejder COWI nu på nogle spændende tanker om konkrete ændringer af Hjallerup Centret, som vi håber at kunne præsentere for byens borgere, når der har været en nærmere dialog med de berørte grundejere. På den anden side af sommerferien vil der sammen med Midtbyrådet blive arbejdet videre med andre dele af midtbyen og konkrete designforslag til nye byrum i byen.   
Midtbyrådet består af repræsentanter fra midtbyens forskellige aktører, relevante politiske udvalg og den kommunale forvaltning. Denne sammensætning giver mulighed for et bredt perspektiv på midtbyens udfordringer og er et frugtbart forum til at udvikle og diskutere mulige løsninger på udfordringerne. Efter en længere ”coronapause” har Midtbyrådet netop afholdt møde, hvor hovedtemaerne var opsamling på det velbesøgte borgermøde i februar og status på arbejde med Hjallerup Centret,” fortæller Tine Asdrup Jakobsen fra Brønderslev Kommune og henviser til linket:
https://www.bronderslev.dk/Politik/RaadOgNaevn/Midtbyraadet%20for%20Hjallerup.aspx
”Brønderslev Kommune har en vision om at være et godt sted at leve. Det afspejler sig blandt andet i arbejdet med udvikling af vores byer, der skal fremstå attraktive og levende. De seneste år har kommunen haft fokus på udvikling af midtbyerne i vores hovedbyer, og turen er nu kommet til Hjallerup. Hjallerup er den by i kommunen, der oplever den største befolkningstilvækst i forhold til byens størrelse og er for nylig rundet 4.000 indbyggere. På trods af den positive udvikling er Hjallerup midtby udfordret. Midtbyen er delvist funktionstømt med mange tomme butikslokaler og fremstår generelt nedslidt. Udfordringerne er særligt tydelige i ”Hjallerup Centret”, hvor store dele i dag står tomme.
Målet med udviklingsarbejdet i Hjallerup er at skabe grundlag for at igangsætte en ny udvikling, der kan sikre, at midtbyen igen bliver en attraktiv og levende del af Hjallerup. Arbejdet med udvikling af Hjallerup Midtby blev skudt i gang med nedsættelse af Midtbyråd for Hjallerup i juni 2019,” slutter byplanlægger Tine Asdrup Jakobsen.

 

Ultimate Web