Sommergudstjenesten i Anlægget blev på Spar Nord scenen

30_spejdere.jpg
20-07-2020

Gudstjenesten i det grønne i Anlægget midt i juli skulle have været på de grønne plæner, hvor man i planlægningsfasen havde regnet med solskin, så stole og bænke kunne placeres foran scenen. Vejret gjorde det ikke muligt at afholde gudstjenesten på grønsværen, men heldigvis var der mulighed for, at hele gudstjenesten med både kor, præst og menighed kunne være under tag på den store Spar Nord scene i Anlægget. Det blev alligevel en udendørs gudstjeneste, men under halvtag.

Søndagens tekst handlede ud fra Mattæus-evangeliet Kapitel 19, 16-26 om den rige unge mand, der spurgte Jesus, hvad han skulle gøre for at få evigt liv. Da Jesus sagde, at hvis han ville være fuldkommen, skulle han sælge, hvad han ejede og give det til de fattige, gik den rige unge mand bedrøvet bort. Disciplene blev forfærdede, da Jesus tilføjede, at det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige. Disciplene spurgte videre: Hvem kan så blive frelst? Jesus svarede: ”For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.”

Sognepræst Marie Kirketerp spurgte: ”Hvad skal vi så gøre?” Hun tog udgangspunkt i H. C. Andersens eventyr - Hvad fatter gør, det er altid det rigtige. I eventyret får fatter ros for alt, hvad han gør, uanset hvor dårlig handel han indgår.

”Når man elsker et andet menneske er det ofte på trods af noget. Det er en kæmpe lettelse, at man kan vide sig elsket som den, man nu engang er, på trods af sine fejl og mangler. Martin Luther kæmpede i 1500-tallet med at gøre sig fortjent til Guds kærlighed. Han oplever i sin sjælekamp, at han bare skal tage imod Guds kærlighed ganske gratis og bare sige tak. Det glædelige budskab er for os i dag, at vi ikke skal forsøge at mase os ind i Guds rige. Gennem nåleøjet kommer Guds søn til os. For Gud er alting muligt, og et nåleøje for ham er som en ladeport,” sluttede sognepræsten.

Kirkens gospelkor under ledelse af Pernille Axelsen medvirkede både i starten, til fællessangen og ved afslutningen af gudstjenesten.

De grønne Pigespejdere havde lavet bål og forberedt snobrødsbagning for børnene under gudstjenesten.

Efter gudstjenesten blev der serveret kaffe, te og juice i Kulturhuset. Flere havde taget frokosten med, som de kunne nyde  i tørvejr. Det blev en fin udendørs gudstjeneste, hvor regnen ikke ødelagde stemningen, men tværtimod gav hygge.

Ultimate Web