Sommerfest for de frivillige i Kulturhuset

afslutning.jpg
01-07-2019
Der var cirka 60, der havde taget imod indbydelsen til sommerfest i Kulturhuset onsdag den 26. juni. Hjallerup Idrætscenter havde leveret en lækker menu bestående af flæskesteg med tilbehør og hjemmelavet is til dessert.
John Ovesen fortalte under middagen om implementeringen af den markedsordning i Kulturhuset, som blev indført i Hjallerup Bio for cirka fem år siden.
”Vi er godt i gang med at få samme ordning indført i Kulturhuset. Hvert udvalg skal bestå af tre personer, som kan afløse hinanden i tilfælde af frafald. Husets drift må ikke være personafhængig. En forretningsorden for ledelsesgruppen bliver lavet hen over sommeren, så huset kan køre som en slags forretning.
Vi behøver flere frivillige til at gå ind i arbejdet. Tak til jer frivillige, som er med i aften. I gør et helt fantastisk arbejde. Hjallerup Kulturhus har en alder af 22 år og trænger til vedligeholdelse på flere områder. Johan Jørgensen, der tidligere har været ansat i byggebranchen, påpeger adskillige områder, der trænger til en forbedring. Vi har for tiden sat et større projekt i gang med hensyn til ventilationssystemet, som ikke fungerer optimalt. Et nyt tiltag kunne være at opføre et ryge- og cykelskur ved containerne. Vi skal efter sommeren have et overblik over økonomien, inden vi sætter for meget i gang.
Endvidere er det Fondsbestyrelsens opgave at få lavet en ensretning af aftaler med vores faste brugere af huset. Også prispolitikken skal forenkles. Frede Nielsen, som blev valgt ind i Fondsbestyrelsen af byens borgere, har foreslået et hygiejnekursus for de frivillige. Vi kan hyre én udefra til at komme en formiddag og undervise de frivillige. Frede er tovholder for dette projekt,” informerede næstformanden John Ovesen.
John Ovesen spurgte, om der var interesse blandt de frivillige for at få installeret et fjernsyn i køkkenet. Til de to årlige fester for frivillige – nytårs- og sommerfesten var der et ønske om at få et band til at underholde, så der var mulighed for en svingom.
Begge forslag blev taget godt imod. Nu er der ferielukket i Kulturhuset i juli måned. Den 20. august er der indkaldt til møde, hvor nye tiltag vil blive drøftet.
Ultimate Web