Rejsegilde på Kirkehuset ved Hjallerup Kirke

rejsegilde.jpg
13-05-2019
For Menighedsrådet var det en glædens dag at kunne fejre rejsegilde på Kirkehuset og vide, at den 1. december skulle det hele gerne stå klar til brug.

Formanden for byggeudvalget Torben Sanden bød velkommen og takkede for det gode samarbejde mellem arkitekt, ingeniør, håndværkere og byggeudvalget:
”Tak for de mange hensyn, I har taget til de kirkelige handlinger, som kunne fortsætte uforstyrret. Vi har ikke følt nævneværdige gener fra byggeriet.”
Arkitekt Christen Justesen ønskede Menighedsrådet tillykke med det resultat, som ses i dag. Kirkehuset er ifølge arkitekten stort set færdigt i dets ydre korpus, selv om der mangler mange detaljer. Bygningen vil i dets ydre opleves med store ubrudte tegltage med hældninger som kirken, båret af røde teglmure. Huset er sammensat af fire længer, administration og indgangslængen mod Hjallerupvej, servicefunktioner og kirkegårdspersonale i den sydlige længe og rum i midten til menigheden med foyer og vestlig møderum.
”Efter første spadestik er det gået supergodt. Vi har haft vejret med os. Byggeriet er aftalt indflytningsklar den 1. december. Tak til håndværkerne, Brønderslev Kommune for hurtig sagsbehandling og ikke mindst Hjallerup Menighedsråd og byggeudvalg for et særdeles godt samarbejde,” uddybede arkitekt Christen Justesen.
Der blev råbt hurra, og så blev der serveret pølser, øl og sodavand.
Det nye Kirkehus skal ikke gå i stedet for brugen af Kulturhuset, men erstatte de primitive forhold, som personalet og kirken har haft med brug af en pavillon og en alt for lille servicebygning.
Personalet skal først og fremmest have bedre forhold. Her tænkes på både kirkegårdspersonalet, men også på præster, organist, kirke-kulturmedarbejder og Menighedsrådet. I forbindelse med kirkelige aktiviteter er der ofte brug for et sted at være før og efter. Ofte er der kirkekaffe efter en gudstjeneste. Det skal foregå i kirkehuset. Menighedsrådet har endvidere ønsket at danne en mandegruppe, hvor man kan lave mad sammen. Det bliver nu også en mulighed med gode køkkenfaciliteter. Kirkehuset giver foruden den nødvendige plads til personalet nye muligheder for at udvide aktivitetsniveauet i det kirkelige arbejde.
Menighedsrådet glæder sig til at kunne tage Kirkehuset i brug til julemåneden.
Ultimate Web