Ny fondsbestyrelse i Hjallerup Kulturhus

fondsbestyrelse.jpg
27-09-2021

Efter Åbent Hus-mødet i august, hvor Frede Nielsen blev genvalgt som byens repræsentant, ser Fondsbestyrelsen nu ud som følger:

Birthe Ottesen er valgt til formand, Frede Nielsen som næstformand, Gertrud Thomsen som kasserer, Ella Simonsen som sekretær og Gitte Hansen som menigt medlem.

Hjallerup Kulturhus er atter blevet et sted, hvor der er masser af aktiviteter i dagligdagen efter den lange nedlukning på grund af corona-restriktionerne.
Mange fester er allerede bestilt til afholdelse i efteråret, og der løber ind med reserveringer til foråret.
Et jubilæum er også forestående, idet Kulturhuset til foråret kan fejre 25-års jubilæum. Fondsbestyrelsen er allerede i gang med en begyndende planlægning og har brug for ideer til fejringen fra byens borgere. Fondsbestyrelsen ønsker at markere dagen med et åbent hus-arrangement, hvor både små og store kan være med til fejringen. Har man ideer til fejringen, er man velkommen til at henvende sig til formanden.
Hjallerup Kulturhus har på det sidste mærket tendensen til det fremtidige pengeløse samfund. Pengeinstitutterne udfaser efterhånden optællingen af småmønter i deres system, og derfor har Kulturhuset måttet indrette deres priser således, at der kun bruges 5-,10- og 20-kroners mønter ved betaling. Der kan altid bruges Mobile pay til betaling.

Hjallerup Kulturhus fungerer kun på frivillig basis og har derfor brug for mange frivillige til de forskellige opgaver, som kan være opstilling af borde og stole, kaffebrygning, anretning og servering af mad, oprydning og alt forefaldende arbejde både ude og inde.

- Tiltrækning af frivillige og deres arbejdsindsats er en vigtig brik, for at Huset kan fungere. Vi skal påskønne, at det er de frivillige med daglig ledelse i spidsen, som får Huset til at køre både arbejdsmæssigt og økonomisk, udtaler formanden for Fondsbestyrelsen Birthe Ottesen. Hun håber, at flere har lyst til at blive en del af arbejdsfællesskabet i Kulturhuset.

- Vi har brug for alle, der har lidt overskud til at arbejde med i nogle timer engang imellem. Man kan henvende sig i Kulturhuset mandag, onsdag eller fredag formiddag, hvor der altid vil være bemanding af frivillige, og dér høre lidt om arbejdet, slutter formanden Birthe Ottesen.

 

Ultimate Web