Nu skulle Ekko virke igen

eko.jpg
07-09-2020

Der er om kunstneren sagt følgende:
- Thilo Frank arbejder i krydsfeltet mellem installation, design og arkitektur. Fælles for hans værker er, at han sætter os i anderledes situationer ved at skabe arkitektoniske forskydninger, der bryder ind i vores vante miljøer. Han udfordrer kroppens bevægelse og overlader initiativet til beskueren.
Ekko er konstrueret på den måde, at man går rundt på en sti mellem trærammer, som er anbragt forskudt i forhold til hinanden. Som navnet på kunstværker angiver, så kan man klappe i hænderne eller råbe højt, og med en vis forsinkelse vil ekkoet komme mellem trærammerne.
Det virkede fint de første 8-10 måneder efter indvielsen, men så kom der perioder, hvor ekkoet ikke lod sig høre, inden det helt blev ikke-eksisterende. Statens Kunstfond, som fra begyndelsen har betalt for størsteparten af anskaffelsessummen, satte i to omgange teknikere til at gennemgå systemet. Den tyske tekniker, som Thilo Frank havde samarbejdet med, var også inde over det, men det hjalp kun i korte perioder.
Så i lang tid (flere år) stod kunstværket tavst og virkede kun ved sit særprægede udseende, men for nylig var et hold tyske teknikere på besøg, og efter et par dages arbejde meldte de ud, at nu virkede det. Erik Topp, som er Samvirkes kontakt til Ekko, inviterede til en gåtur rundt i kunstværket og både råbte højt og klappede i hænderne. Med en vis forsinkelse kunne man (hvis man anstrengte sig) ane et ekko af klap.
- Det skal justeres, så det kommer op på en acceptabel lydstyrke, var Eriks kommentar.
Inde i midten af kunstværket var der efterhånden tilgroet med forskelligt buskværk. Man er nu i færd med at rydde det, så også midten kommer til at se præsentabel ud.

Ultimate Web