Møde mellem Ældrerådet og Brønderslev Nærpoliti

20230809_095704.jpg
På mødet mellem Brønderslev Kommunes Ældreråd og Brønderslev Nærpoliti, er det fra venstre medlem af Ældrerådet Henning Krabbe, politiassistent Pernille Møller, Ældrerådsformand Inger Møller Nielsen, politibetjent Thomas Lund og medlem af Ældrerådet Gerda Pedersen.Foto: Vagn Kraglund
22-08-2023

På Brønderslev Kommunes Ældrerådsmøde den 9. august, var et af de højt prioriterede punkter på dagsordenen et møde med Brønderslev Nærpoliti, som var repræsenteret af politiassistent Pernille Møller og politibetjent Thomas Lund.

Formålet med mødet var en drøftelse med politiet omkring de mange sager, hvor ældre borgere i kommunen enten får besøg af ubudne gæster eller bliver kontaktet pr. telefon for udlevering af personlige oplysninger så som MitID – kontonummer – kode til Visa kort osv.  Der var fokus på, hvordan borgerne i Brønderslev Kommune kan forebygge at falde i den grøft, som så mange gør – og som kan blive rigtig dyrt.

Der var enighed om, at borgere der +65 er en af de autoritetstro generationer, som tror på det bedste i folk, og derfor bliver de ind imellem en slags offer for især den digitale kriminalitet, konstaterer Ældrerådets formand Inger Møller Nielsen.

Kontakt altid politiet hvis du er udsat for kriminelle aktiviteter
De to betjente fortalte, at de havde stor fokus på at hjælpe de borgere, der blev ramt af kriminelle aktiviteter mod kommunens ældre borgere. Betjentene fastslog, at der i de rigtig mange sager, som politiet tager sig af, ikke er nogen grund til at være flov over at ”man lige kom til”. Kontakt altid politiet, så der kan tages hånd om sagen.

Men til gengæld slog både Thomas Lund og Pernille Møller også fast, at vi skal være kritiske og aldrig udlevere personlige oplysninger til en, der ringer og præsenterer sig som repræsentant fra bank – politi – eller offentlig myndighed. Disse organisationer vil aldrig bede om fortrolige oplysninger pr. telefon.

Ubudne gæster opsøger oftest ældre mennesker, der bor alene på landet, hvor der er observeret at borgeren bor alene – der kommer ikke mange forbi, og oven i købet er myten at døren ikke er låst, og der er kontanter i tegnebogen.

Som politiet pointerede så opbevar aldrig større pengebeløb hjemme – lås døren når du sover til middag eller går ude i haven. Alt sammen ting vi egentlig godt ved, men måske glemmer i situationen.

Politiets deltagelse i borgermøder
Både Pernille Møller og Thomas Lund vil rigtig gerne i kontakt med befolkningen omkring dette emne. Derfor arbejdes der aktivt for at få besøg af de to betjente på relevante møder i Brønderslev Kommune, hvor +65 borgere er den primære gruppe af mødedeltagere. Det kan være møder i seniorklubben – i beboerforeningen, ja alle steder, hvor der er mulighed for at tale til og vejlede ældre borgere.

Så kontakt os gerne i Ældrerådet, hvis I vil vide mere, og vi er som Ældreråd altid behjælpelig med koordinering, hvor man ønsker Nærpolitiet som deltager i møder hvor +65 borgere deltager slutter Ældrerådsformand Inger Møller Nielsen.

Ultimate Web