Misbrug af genbrugspladsen i Asaa

Hildo.jpg
13-07-2020
Det har knebet lidt på det sidste. Især er papircontaineren fyldt op med plastic. Det går ikke i længden, og derfor var der et møde på pladsen, hvor man drøftede, hvordan man kunne imødegå misbruget af pladsen. Risikoen er, at AVV ændrer pladsens status, så den bliver bemandet med stærkt begrænset åbningstid til stor gene for brugerne af pladsen.
 
Ved mødet, hvor chefen for AVVs 18 genbrugspladser, formanden for Asaa Borgerforening, Thomas Nymann og bestyrelsesmedlem i AVV Hildo Rasmussen var til stede, blev det fremhævet, at det kun er nogle få, som misbruger pladsen til stor skade for de mange brugere af pladsen. For at få alle til at bruge pladsen korrekt blev det forslået, at man opgraderer informationen om brugen evt. i form af en bedre skiltning.
Ultimate Web