Lederskifte i Klokkerholm Hallen

lederskifte.jpg
09-03-2020

Det foregik ved en reception i hallens cafeteria, som ret hurtigt blev fyldt, så det var nødvendigt at stille borde op udenfor cafeteriet.
”Det gik nok ikke med at liste ud af bagdøren. Du har gennem dit virke i 21 år her i hallen haft berøring med rigtigt mange, og de mange vil gerne takke dig for det store præg, som du har sat på stedet her,” sagde formanden for hallens bestyrelse, Jesper Hald.
Jesper Hald kaldte også Per Nygrens hustru, Kirsten, frem og takkede hende, fordi hun havde en stor andel i den flotte styring af hallen.
Per opregnede i sin tale de ændringer, som er foretaget i hallen. Han omtalte den store forbedring i regnskabet, som indførslen af edb medførte. Han nævnte også de forbedringer, som er sket med mange af hallens faciliteter. Han kunne også nævne (med en vis stolthed), at det sidste regnskab viste et overskud på 500.000 kr.
Margit sluttede med at takke Per for hans indsats, som på det sidste omfatter oplæringen af en ny halleder.
”Jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet her. Jeg og min familie har brugt hallen rigtigt meget, så det bliver som at komme til ens andet hjem.”
Hun nævnte, at Per var god til at lave mad, og med en hentydning om, at han burde koncentrere sig om tre bestemte retter, overrakte hun ham et eksemplar af bogen ”Børnenes Livretter.”

 

Ultimate Web