Klokkerholm Hallen fyldte 40 år

Klokkerholm_hallen.jpg
09-09-2019

En af primusmotorerne til Klokkerholm Hallen og dens første formand, Erik Østergaard, udtrykker så glimrende den debat, som gik forud for den endelige udpegning af Klokkerholm som stedet, hvor den første hal skulle opføres.
I slutningen af november 1978 var der rejsegilde på byggeriet, og 30. juli 1979 fandt den officielle indvielse sted. 4. august samme år blev hallen åbnet med et brag af en Stakladefest.
Erik Østergaard var som nævnt den første formand for bestyrelsen. Indtil i dag har der været fem bestyrelsesformænd: Erik Østergaard (1979-1982), Erik Ramberg Steen (1982-1990), Per Møller Pedersen (1990-2001), Jan Blauenfelt (2001-2012), Jesper Hald (2012-      ).
Ved hallens start blev Jørgen Kjeldsen ansat som halinspektør ud af en flok på 50 ansøgere. Det var han indtil 1986, hvor han blev afløst af Knud Quist, som fortsatte indtil 1998. Da blev den nuværende Per Nygreen Nielsen ansat. Han oplyste i øvrigt, at han går på pension næste sommer.

Reception
I anledning af jubilæet var der reception, som blev afholdt i hallens cafeteria, hvor der var dækket op med lækre sandwich og drikkevarer, som blev fulgt op med kaffe og kage. Formanden, Jesper Hald, holdt en tale, hvori han takkede for fremmødet og for det arbejde, som Lokalhistorisk Arkiv for Hellevad og Ørum Sogn havde udført i forbindelse med den flotte udstilling om hallens historie.

”Det frivillige arbejde er en væsentlig årsag til, at vi har en så velfungerende hal”, sagde han og fortalte videre om de forbedringer, som var lavet indenfor de sidste år: Oprettelse af fitness-centret (for fire år siden), nyt lydsystem, elektroniske låse overalt og endelig det mest udgiftskrævende: nyt tag (o. 2. mio. kr.).
Halinspektør Per Nygreen Nielsen fortæller i øvrigt, at der er en god belægning i hallen. For den kommende sæson bliver den endda 10-12% bedre end de foregående år.

 

Ultimate Web