Klokkerholm Børnehave fik indviet motorikrum af borgmesteren

IMG_5921.JPG
18-09-2023

Der var flag oppe allerede ved indgangen til Klokkerholm Børnehave, da der torsdag den 14. september skulle indvies et nyt motorikrum.

Borgmester Mikael Klitgaard var hidkaldt for at klippe den røde snor, hvilket skete efter en kort tale og hurra råb for Klokkerholm Børnehave.

Efter en kort legetur i det nye rum, hvor gynge, klatrereb, madras og ribbe blev flittigt brugt, blev beviset for at børnehaven nu er en certificeret DGI vuggestue og børnehave overrakt. DGI konsulent Rikke Vandvig Heinen havde et stort skilt og bevis med, som blev overrakt til børnehaveleder Trine Poder.

Pengene, som har finansieret motorikrummet, stammer fra indsamlede midler, som Støtteforeningen for Klokkerholm Børnehave har indsamlet.

Sandra Fossdal og Marie Møller Lund som repræsentanterede støtteforeningen, kunne fortælle, at der har været stor opbakning til projektet, bl.a. har der været stor opbakning fra forskellige fonde.

Klokkerholm børnehaves støtteforening blev oprettet i 2021 og har til formål at udvide børnehavens økonomiske rammer, så der kan skabes ekstraordinære, mindeværdige oplevelser for børnene og bidrage til endnu bedre rammer for alle børnene.

Som forening og ikke en offentlig institution, er der bedre muligheder for at søge om penge ved forskellige fonde.

Foreningen har samlet penge ind gennem forskellige fonde som bl.a. Sparekassen Danmark, Friluftsrådet, Landbonord fonden m.fl. Desuden har foreningen arrangeret forskellige aktiviteter i byen så som bankospil i Klokkerholm Hallen, sponsorløb i børnehaven og salg af kaffe og kage til forskellige arrangementer. De har også haft stor succes med blomsterstriber i udkanten af Klokkerholm.

Pengene er indtil nu gået til diverse legetøj, kæmpe friluftspakke med alt i undersøgelsesudstyr og diverse læringstavler til legepladsen, Soundbox, stor sansestol, cirkusforestilling, temauge om landbrug med afsluttende bustur til åbent landbrug, plantekasser og planter til legepladsen, nyt garderobesystem i børnehaven m.m. Det største projekt er dog det store motorikrum. Rummet har kostet 100.000 og Sparekassen Danmark har bl.a. givet 20.000 kr. hertil.

Vi er så glade for at kunne være med til at gøre ting, som ellers ikke ville være muligt, lyder det fra bestyrelsesmedlem Marie Møller Lund.

Efter motorikrummet var blevet indviet, havde DGI konsulent Rikke Vandvig Heinen alle børn og vokse med på legepladsen, hvor den stod på motion og leg.

Efter lidt sved på panden, sluttedes med saftevand, popcorn og kagemand til alle.

Tekst og fotos: Søren Ejstrup Brunse 

Ultimate Web