Indvielse af nyt Kirkehus

gospel.jpg
10-02-2020

Det nye Kirkehus ved Hjallerup Kirke blev indviet med maner. Over 120 var tilmeldt. De fleste overværede gudstjenesten først, hvorefter indvielsen fandt sted også i kirken.
Formanden for menighedsrådet Anna Storgaard startede rækken af talere. Efter at have budt alle gæster velkommen stillede hun spørgsmålet, som nogle af byens borgere havde stillet hende: Hvad skal I så bruge sådan et hus til?
”Først og fremmest var det jo for at give personalet nogle ordentlige arbejdsforhold,” sagde Anna Storgaard og fortalte om de mange ideer, som havde været fremme i menighedsrådet, og som nu skulle sættes i gang i det nye Kirkehus. ”Kirkens mange kor får gode øvelokaler og opholdsrum, og det store undervisningslokale kan bruges til mange forskellige aktiviteter,” fortsatte hun og sluttede med nogle kloge ord fra en præst:
”Kirken må aldrig være stor over for den lille og lille over for den store.”
 Blandt de øvrige talere var formanden for byggeudvalget Torben Sanden, som i sin tale fortalte om en vellykket byggeproces, hvor JE-Byg som hovedentreprenør fik tak for det veludførte arbejde og for et godt samarbejde i hele byggeperioden. Arkitekt Christen Justesen fik tak for den smukke arkitektur. Mange havde givet udtryk for, at det er et smukt Kirkehus, god placering og med gode parkeringsmuligheder.
Allerede efter jul begyndte møbleringen af huset.
”Vi er en grøn kirke, og møbleringen er primært udført med genbrugsmøbler. Spar Nord udskiftede deres inventar i efteråret, og det brugte kunne vi kvit og frit hente. Bistrup Kirke i Hjørring udskiftede deres stole, som vi også kunne hente ganske gratis. Desuden har vi genbrugt vores inventar fra pavillon og medarbejder-bygning. En særlig tak skal lyde til de mange frivillige for deres store indsats,” sagde Torben Sanden.
Arkitekt Christen Justesen fortalte om det langvarige forløb:
”I januar 2017 vandt vi arkitektkonkurrencen, og først i november 2018 blev det første spadestik taget, og derefter kørte byggeprocessen efter en snor. Jeg føler, efter at bygningen nu står der med den næsten færdige kirkeplads, at den virkelig kommer til sin ret og spiller godt sammen med kirken. Vi kan så håbe, at kapelbygningen forsvinder, og kapelfunktionen kan flyttes over til den oprindelige servicebygning. Det vil give luft og åbne op til kirke og kirkegård.”
Der var talere fra Brønderslev provsti - Anders Hummelmose og provst Lise Lundgreen. Kirkens egen sognepræst Marie Kirketerp gav udtryk for stor glæde over det nye kirkehus. Hun mindedes de få kvadratmeter, de havde haft som personalestue, men som hun sagde: ” Hvor der er hjerterum, er der husrum.”
Prost Lise Lundgreen understregede vigtigheden af, at de to præster nu havde kontorer ved siden af hinanden. Hun ønskede for Kirkehuset, at det måtte blive mødestedet for det fremtidige kirkeliv i byen.
Indvielsen sluttede med lidt stående mad og drikke.
For kirkens personale har indflytningen i det nye kirkehus været en fantastisk oplevelse. Alle har nu en stol at sidde på til pauser og kan endda byde gæster ind til en kop kaffe.
”Vi har nu 100 kvadratmeter opvarmet værksted med plads til maskiner, inventar og værksted til mindre reparationer. Endvidere har vi fået de lovpligtige bade- og toiletfaciliteter, personalestue med plads til medarbejdere i både kirken og på kirkegården og endda et par ekstra pladser til gæster. De gamle bygninger skal nu huse forskelligt materiel, offentlige toiletter og kapel på sigt.
I kirkehuset er der desuden kontorer til præster, sekretær, kirkemusikere med mere. Præstekontoret i Kulturhuset bliver bibeholdt. Foruden kontorer er der et lille mødelokale til samtaler, et større rum til undervisning og afholdelse af møder, et stort køkken og et teknik- og depotrum. Kirkehuset har 596 kvadratmeter under tag,” fortæller graver Elin Brinkmann stolt, og at hun nyder de nye faciliteter.

 

Ultimate Web