Hvad kan du gøre for din kommune i 2023?

Praesident-Fin-Krogsgaard-og-borgmester-Mikael-Klitgaard.jpg
23-01-2023
Dette var Borgmester Mikael Klitgaards røde (blå) tråd i opsummeringen af, hvordan året 2022 forløb i Brønderslev kommune, og hvad han så som en nødvendig forudsætning for, at vi kommer godt igennem det nye år, da han for nylig var gæst ved Dronninglund Rotary Klubs traditionsrige Nytårskur på Dronninglund hotel.
 
Her deltog foruden klubbens egne medlemmer også gæster fra Hjallerup Morgen Rotary klub og områdets Round Table klub.
 
Året 2022 har budt på god medlemsfremgang for Dronninglund Rotary Klub, der nu tæller næsten 40 medlemmer - kvinder og mænd. Og starten på 2023 fortsatte i samme spor med optagelse af Bjørn Christensen fra Agersted, som er 43 år og ansat som driftsassistent ved Dronninglund Fjernvarme. Bjørn er uddannet murer og kloakmester.
 
Hvis nogen var mødt op for at få medhold i, at vi som borgere i kommunen ser os økonomisk udfordret, og at der har sneget sig forringelser ind, så var skuffelsen til at få øje på.
Med sin sædvanlige positive indstilling udtalte Mikael Klitgaard sin påskønnelse af, at Rotarys medlemmer er aktive i arbejdet for at gøre en forskel i verden, og at vi som noget helt eneståen-de ser, hvordan Ukraine viser mod og ikke lader sig knække af overmagten Rusland.
– Vi skal hjælpe hinanden, stå sammen og gøre en forskel, sagde borgmesteren. Sådan ser jeg det også i forhold til kommunen. Vi skal alle spørge os selv, hvordan kan jeg bidrage til at gøre min kommune bedre, fastslog han og sagde videre:
V bliver måske nødt til at acceptere, at energi koster velfærd. Men vores velfærd er meget bedre i dag, end den var tidligere. Vi styrer vores kommune med sikker hånd, men måske er forventningerne urealistisk høje, og i valgkampen lover politikere alt det, I ønsker at høre.
Vi har en hverdag med kontrol på kontrol, vi skal beskrive til mindste detalje, og vores klagein-stanser har travlt. Vi arbejder på at komme af med noget af kontrollen og komme krævementali-teten til livs.
Selvsagt skal vi leve op til gældende love og bestemmelser, men vi ønsker at flytte fokus til, at hver enkelt person skal yde en indsats.
Listen over udførte og igangværende projekter i det forgangne år er lang, og mange rækker ind i det nye år og længere ud i fremtiden blandt andet renovering af skoler, haller, midtby-forskønnelser og kloakering.
Desværre opnåede vi ikke budgetforlig denne gang, fortsatte borgmesteren. Vi har et budget på 2,6 milliarder, og heraf har vi 600 millioner, som vi politisk ikke er enige om fordelingen af i vores kommune.
Som noget nyt har vi besluttet, at børnene skal starte til april i SFO’en – en beslutning, vi mener at kunne stå inde for, men som vi selvsagt følger nøje op på.
Vi skal fortsat have fokus på FN’s 17 verdensmål og have øje for bæredygtighed. Det kræver, at vi omstiller indenfor energi, klima, skole, landbrugsdrift og også energiproduktion.
Vi arbejder på at skabe bedre sammenhæng i sundhedssektoren, og vi kigger på forebyggelse af KOL og sukkersyge. Vi satser på, at sammenhængen og samspillet kan udbygges via tekniske løs-ninger, såsom lægekonsultationer via Face Time, og vi kommunikerer med regionsrådet herom.
Borgmesteren sluttede sit indlæg med at understrege, at kommunen har en af landets højeste skatteprocenter og den næstlaveste indkomst. Vi tjener for lidt i kommunen. Vi kan ikke hæve skatten i kommunen, men vi sænker den heller ikke. Og som det er lige nu, kører vi med underskud.
 
Blev snakken indimellem lidt dyster, så dryssede Mikael rundhåndet anekdoter og historier ud over de 45 tilhørere, som var mødt op, og vi gik alle hjem med et Peter Plys citat:
- Hvilken dag er det i dag?, spurgte Peter Plys.
- Det er i dag, svarede Grisling. - Min yndlings dag, sagde Peter Plys.
Ultimate Web