Hjallerup Kulturhus aflyser det årlige Borgermøde

kultur.png
25-05-2020

Da det årlige Borgermøde i Hjallerup Kulturhus er aflyst, har Fondsbestyrelsen valgt at offentliggøre årsregnskabet for 2019 på Kulturhusets hjemmeside. Årsregnskabet udviser et underskud på 16.000 kroner, hvilket udelukkende skyldes ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger. Der er blandt andet investeret i ændring af ventilationsanlæg og slibning af gulve.
Hvad angår ”folkevalgt” repræsentant i Fondsbestyrelsen, blev Frede Nielsen valgt for to år i 2019, så der skulle ikke vælges en ny repræsentant i år.
Corona-krisen har også påvirket Kulturhuset økonomisk, da der har været tvangslukket siden 11. marts 2020.
Kulturhusets ledelse vil ifølge regnskabsfører i Fondsbestyrelsen Gertrud Thomsen søge om dækning af faste omkostninger efter gældende lovgivning.
Det ser nu ud til, at Kulturhuset så småt kan begynde at åbne op  sammen med Hjallerup Bibliotek. Det sker naturligvis efter gældende regler, som skal følges fremadrettet med den større og større åbning af landet.
Under nedlukningen har frivillige fået ryddet op og  holdt øje med huset.
”Vi glæder os til at komme i gang igen og glæder os til at kunne holde fester og arrangementer, som vi plejer. Der vil gå endnu en rum tid, inden vi får lov til det. De kommende udlejninger vil naturligvis tage hensyn til gældende Corona-regler. I juli holder vi lukket, som vi plejer. Til august håber vi på mere normale forhold. Enkelte har udsat deres fester til næste år. Vi har flere konfirmationer og andre fester i august, som vi håber kan gennemføres. Vi følger naturligvis udviklingen og følger de af regeringen og Sundhedsstyrelsens udstukne retningslinjer,” oplyser lederteamet Hanne Jensen og Kurt Brink fra Hjallerup Kulturhus.

 

Ultimate Web