Hjallerup Kirke afholdt Menighedsmøde med frokost i Kulturhuset

kirkemoede.jpg
01-04-2019
Årets Menighedsmøde blev afholdt den 31. marts i Kulturhuset efter forudgående gudstjeneste i kirken.
Gospelkoret medvirkede ved arrangementet til stor glæde for tilhørerne.
Menighedsrådets formand Anna Storgaard orienterede om arbejdet i det forgangne år.
Siden sidst er ny diakoni-præst Ivana Høgagard kommet godt ind i arbejdet. 
Der er en rig udfoldelse af musik i Hjallerup Kirke, og organist Ulrika Jensen og kirkemusiker Pernille Axelsen kunne fortælle om alle deres kor, først babysalmesang, minikor, børnekor, ungdomskor, gospelkor og Mosaik, der, foruden at synge til gudstjenester, også hjælper til med mange praktiske gøremål. Der er også frivillige, der synger på Stengården, så der er mange musikalske aktiviteter i og omkring kirken.
Menighedsrådet formand fortalte om alle de ting, der er at tage sig af i rådet. Det er lige fra at have fået ny lovgivning på områder som data – personlige oplysninger og offentliggørelse af billeder.
Regler for, hvordan man forholder sig til konfirmationer, hvilke gaver, der må gives, hvilke udflugter og studieture, der kan bevilges penge til, hvem laver kirkekaffen og så videre. Mange opgaver, man ikke lige umiddelbart tænker, at Menighedsrådet har noget med at gøre.
Præsterne Marie Kirketerp og Ivana Høgagard fortalte om de forskellige gudstjenester med særligt præg fra pilgrimstur, kyndelmisse, gudstjeneste ved Jyske Ås og til jul med dagplejebørn og skolebørn.
Der er et højt aktivitetsniveau i Hjallerup Kirke, og det er til glæde for mange, at der er de mange former for fællesskaber inden for kirken. Mange frivillige er tilknyttet kirken i forbindelse med de forskellige aktiviteter.
Vedrørende regnskab får kirken ros fra de regnskabskyndige for at bruge pengene på de kirkelige aktiviteter. At der er et lille underskud i år skyldes blandt andet, at der har måttet indkøbes en ny hoveddør og anskaffes en traktor til kirkegården. 
Cirka 80 mennesker var mødt op i Kulturhuset.
Ultimate Web