Hjallerup Bibelcamping har indtaget Markedspladsen

bibel.jpg
29-07-2019
Så er Hjallerup Bibelcamping kommet godt i gang. Igennem uge 30 har op mod 300 frivillige været i gang med tilrettelæggelsen af hele infrastrukturen og opsat telte til cafeer og mødesteder. I det store markedstelt med fem master er der opsat stole til 2.200 deltagere. En stor scene er stillet op med højt professionelt udstyr. Ved søndagens gudstjeneste var markedsteltet næsten fyldt op. Mange kommer udefra og deltager i bibeltimer, seminarer og møder.
Et ledelsesteam bestående af formand Andreas Fibiger, næstformand Niels Mortensen og daglig leder Henrik Kristoffersen er efter et par døgn godt tilfreds med forløbet.
”Vi har haft nogle travle døgn forinden med implementeringen af vores overordnede indretning af markedspladsen, opsætning af gadeskilte, telte og placering af toiletvogne og vogne til badefaciliteter og meget mere.
Fredag aften fejrede vi inden åbningen lørdag det færdige arbejde med stegt pattegris, som Palle Panduro fra Hjallerup Slagtehus stod for. Desserten havde Ryå is sponseret,” fortæller ledelsesteamet og fortsætter:
”Til søndagens gudstjeneste, hvor Lejrens tema er - Drømmen om livet med Gud - blev det pointeret, at vi alle ønsker et fællesskab med hinanden, hvor vi deler sorger og glæder. I det kristne fællesskab har vi en ekstra dimension, hvor Gud er inddraget som en naturlig del af livet. Det giver for os en god mening med livet.
 På Markedspladsen er der 600 enheder, hvor en større og større del er familier med børn. Vi har en masse tilbud til alle aldre, så forældrene ikke skal bekymre sig om at underholde børnene. De ser dem næsten ikke – kun ved måltiderne.”
Ledelsesteamet fortalte videre, at det var lykkedes for dem at få arrangeret et spændende seminar/debatmøde i det store markedstelt onsdag sidst på eftermiddagen med emnet: Danmark som et kristent land? 
Mange vil sige, at Danmark er et kristent land, men er vi det? Og hvis vi er, hvad betyder det så for vores samfund?
Hvad har kirken (både folkekirke, indre mission, frimenigheder og så videre) som rolle i et kristent land? Har de et ansvar over for de svageste, og skal kirken missionere blandt folket? Er folkekirkens rolle i dag at være et serviceorgan til folket, når de gerne vil markere en stor begivenhed i livet, eller er der en større mening med den? Skal man ikke bare skille kirke og stat helt ad?
”Vi ønsker en debat, hvor vi kan komme ind på disse spørgsmål, og hvor vi kan finde ud af, hvad kristendommen har af rolle i samfundet, og hvilken rolle kirken har i samfundet? I panelet vil der være følgende kendte personer: 
Karen Klint, tidligere MF’er og formand for Kirkeudvalget, Christian Steen, tidligere medlem af etisk råd, Hans Ole Bækgaard, formand for Indre Mission og Stig Grenov, formand for Kristendemokraterne. De nævnte personer vil give et oplæg først. Derefter kan publikum stille relevante spørgsmål til emnet.
Vi håber, mange har lyst til at deltage i debatten,” slutter ledelsesteamet.
Ultimate Web