Frivillig Fredag i Hjallerup

Frivillig_fredag.jpg
30-09-2019

Frivillighedens dag skal naturligvis fejres i en by som Hjallerup, der er berømt for sine mange frivillige og sit store foreningsliv.
Byens butikker kunne også mærke, at deres salg gennem hele dagen blev forøget, og at der var fokus på at markere dagen på bedste vis.
Ved aftenstid kom repræsentanter fra de mange foreninger og opstillede deres boder, hvor man kunne reklamere for den enkelte forening og fortælle om vigtigheden ved at være med i foreningslivets fællesskab. Som baggrundsmusik underholdt Mads V. Torp.
Hjallerup Kulturhus fortalte om det frivillige arbejde i Huset og inviterede flere til at deltage. Fra biblioteket var der salg af bøger. Egnssamlingen i Try var med for første gang og fremviste et gammelt håndværk. De kunne også bruge flere medlemmer. Det gjaldt for alle de medvirkende foreninger.
Brygger-lauget uddelte smagsprøver fra deres egen brygning og reklamerede med en Ølfestival i oktober.
”Det var en rigtig god dag og aften, hvor der blev sat fokus på frivilligheden. Mange foreninger fik en god snak med borgerne, og flere blev indmeldt i deres foreninger. Vi oplevede en god stemning og stor opbakning til vores frivillig-arrangement,” udtalte Thomas Olsen, formanden for Hjallerup Handels- og Erhvervsforening.

 

Ultimate Web