Foredrag om sorg og angsten for døden

foredrag.jpg
02-11-2020
Det var diakoni- og sognepræst Ivana Høgagard, der sammen med diakonigruppen i Brønderslev og Hjallerup Kirke havde indbudt hospitalspræst Ruth Østergaard til at fortælle om vigtige emner som sorg og angsten for at dø.
Ruth Østergaard har med sine mange år som hospitalspræst tilegnet sig mange erfaringer, som hun gerne giver videre til interesserede.
”Sorg er påvirket af vores kultur. Vi skal være lykkelige. Mennesker har hverken ret eller pligt til at være lykkelige. Sorg er ikke et problem, der kan løses, eller en byrde, der skal bæres. Man skal give sig selv lov til at være i sorgen. Gråd er sorgens åndedræt. Sammen med gode venner have mulighed for at græde og forsone sig med situationen,” fortæller Ruth Østergaard.
Hospitalspræsten har snakket med mange mennesker i sorg og har hjulpet dem til at erkende og kunne leve med sorgen, så den sammen med venners hjælp kan gennemleves.
Angsten for døden var også et af emnerne, som Ruth Østergaard fortalte om. Hun har siddet sammen med mange syge patienter og givet dem håb.
”Håb fødes, når et menneske tør gå med i mørket.
Det kan man gøre ved at se den døendes livsfilm sammen. Når vi mennesker har tabt noget, så har vi brug for, at nogle vil se på det tabte sammen med os. Håbet ligger i at kalde det levede liv frem, blive mindet om at have levet.
Jeg er overbevist om, at håbet ligger i at blive set, hvor man er, i sin håbløshed. At nogen tør være der sammen med en uden at komme med falsk trøst,” uddyber hospitalspræsten og fortsætter:
”Dødsangst er en ur-angst, som hører med til livet. Der er mange, som ikke vil kendes ved angsten og siger, det skal nok gå. Det er vigtigt som pårørende at spørge ind til, hvad der bekymre en mest og sætte ord på bekymringen og angsten og sammen tænke på en afslutning af livet. Håbet fødes, når vi er sammen i håbløsheden.”
Bønnen er for hospitalspræsten vigtigt at få talt om og foreslå i en samtale. Også samtalen om tro og Guds nåde, der rækkes ud til den enkelte, er vigtig at berøre. Et menneske kan ifølge præsten altid undværes, men ikke erstattes.
Jeg har igennem mit arbejde som hospitalspræst i næsten 20 år set megen lidelse, men også oplevet megen kærlighed,” slutter tidligere hospitalspræst Ruth Østergaard fra Aalborg.
Pernille Axelsen sang et par sange i løbet af aftenen akkompagneret af organist Ulrika Jensen på klaver.
Ultimate Web