Egnssamlingen er et sted, hvor man kan opleve fortiden

egnssamling.jpg
13-01-2020

Efter flæskestegen gjorde formanden, Mogens Gregersen, status over det netop forløbne år, og han kunne indledningsvis sige, at 2019 har været betydeligt bedre end forventet. Derfor er der nu mulighed for at igangsætte forskellige forbedringer og gennemføre dem. Det drejer sig om udskiftning af vinduer på Knudsgaard, i Urmagerhuset og i Smedjen samt lægge nyt tag på maskinhuset.
Laden er blevet et stort og funktionelt lokale, som allerede har været i brug ved forskellige lejligheder, og som også vil blive anvendt flittigt i det kommende år. Der er planlagt op til flere arrangementer fra april til oktober. Der er herudover planlagt følgende: 12. februar: Højskoleaften på Try Efterskole, 27. februar: Sang- og fortælleaftener starter på Knudsgaard, 31. marts: Generalforsamling i Efterskolens spisesal.
Alle søndage i perioden april-oktober er der åbent, og hver onsdag. Allerede nu har såvel aktivitetscentre, seniorklubber, frivillighuse og institutioner været på besøg, og der er et udstrakt samarbejde med Tuistforeningen, Køreforeningen, Beboerforeninger og ikke mindst Try Efterskole. ”I det kommende år slår vi et slag for at også virksomheder og forretninger får øjnene op for, at der er muligheder i at samarbejde med Egnssamlingen,” kommenterede formanden.
Efter spisningen var der kaffe og amerikansk lotteri, og det var tydeligt at se, at man hyggede sig rundt omkring ved bordene.

Ultimate Web