Eablering af rundkørsel på hovedvejen

rundkoersel.png
08-06-2020

En rundkørsel i almindelig gennemsnitsstørrelse har længe været et udtalt ønske hos Byplansudvalget i Hjallerup, og blot en halv times ophold der midt på eftermiddagen på en almindelig hverdag giver et indtryk af særdeles meget trafik i såvel retningen syd-nord som øst-vest – for en stor dels vedkommende tung trafik.
De seneste år er rundkørsler i stigende grad blevet en betydelig del af den trafikale infrastruktur, hvilket primært skyldes følgende faktor: Hurtig og glidende afvikling af trafikken. En rundkørsel giver i modsætning til et lyskryds en glidende afvikling af trafikken uden unødvendige stop for rødt på tidspunkter, hvor der ikke er krydsende trafik. Færre alvorlige sammenstød og mindre støj- og luftforurening er andre faktorer, som taler til fordel for en rundkørsel.
– Ja, det vil bestemt højne trafiksikkerheden, siger Hildo Rasmussen, og han tilføjer, at et stort flertal i udvalget også brugte dette argument, inden de stemte for etableringen af rundkørslen.

 

Ultimate Web