Donation fra Melsen-fonden sikrer velplacerede hjertestartere

hjertestarter.jpg
Fra venstre er en elektriker fra Sæby El-service, der har sat hjertestarteren op, derefter Hjerteforeningens bestyrelsesmedlem Anna Marie Nielsen og Jørn Munkholt med barnebarn.
01-06-2023

I første omgang bliver der tale om ikke færre end 280 hjertestartere, placeret synligt rundt om i Region Nordjylland.
Projektet hedder ”Nordstart”, og den første hjertestarter i Brønderslev kommune hænger nu hos Munkholt Tømrer-Snedker & Tag i Hjallerup.  De øvrige hjertestartere placeres rundt om i Nordjylland, efterhånden som der indgås aftaler med ”faddere” på kortlagte steder.
Det helt specielle ved Nordstart-projektet er, at hjertestarternes placering findes ved en særlig algoritmeudregning, der kan kortlægge steder, hvor hjertestarterne vil kunne gøre mest gavn for flest mulige mennesker.
Der er hver dag 13 personer uden for hospitalerne, som rammes af hjertestop. Derfor er akut hjerte-lungeredning og hjertestartere helt afgørende for at overleve.
At man med Melsen-fondens flotte donation kan kortlægge behovet i den nordjyske demografi via algoritmeberegninger, er en verdenssensation. Donationen og de muligheder, der følger heraf, er fantastiske. Det vil kunne bidrage til at gøre en forskel på liv og død.
Hjerteforeningen er behjælpelig med at opsætte hjertestarterne, og Anna Marie Nielsen, bestyrelsesmedlem af Hjerteforeningen Brønderslev, står for at kontakte ejerne af de ejendomme, hvor hjertestarterne ønskes opsat.
Når hjertestarterne er opsat, fremgår deres placering af hjertestarter.dk.
Hjerteforeningen har en ambition om, at alle nordjyder skal have et tilbud om at lære at yde hjerte-lungeredning. Der udbydes et 30 minutters gratis kursus på hjerteredder.dk.

 

Ultimate Web