Det kan vi simpelthen ikke være bekendt

sneglen.jpg
17-08-2020
Det er et knapt så tiltalende syn, som møder en, hvis man standser op ved ”Stjerneplads Midt”, ”Porten til Jyske Aas” eller ”Sneglen” – kært barn har mange navne – og begiver sig på en rundtur i bygningsværket, som sammen med de øvrige faciliteter tilhørende Jyske Aas blev støttet af forskellige sponsorer – først og fremmest Real Dania. Anlægget ligger ved Landvadhøj lige op til den tidligere hovedvej fra Hjallerup og nordpå til Flauenskjold og ganske tæt på motorvejsfrakørsel 15.
 
Vildtvoksende græs og buske samt affald af forskellig art findes rundt omkring i det velgennemtænkte anlæg, som man efterhånden har overladt til sig selv. Før i tiden var der her adskillige arrangementer, rundture og start på orienteringsruter, men på det sidste har stedet henligget i uvirksom tilstand.
 
”Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, så lad os få det ryddet op!” lyder det fra næstformand i kommunens Udvalg for Teknik og Miljø, Hildo Rasmussen, og formanden for udvalget, Karsten
Frederiksen, er enig med ham: ”Vi har jo et fantastisk naturområde – Jyske Aas – og stedet her er jo et velegnet udgangspunkt til naturområdet. Det er godt nok ikke direkte vores opgave, men kommunen kan simpelthen ikke være andet bekendt, og vores borgere og gæster er for den sags skyld også ligeglade med, hvis opgave det er – bare det bliver lavet.”
 
”Fremover vil én af landets flotteste raste- og informationspladser ligge lige der, hvor motorvejen skærer gennem Jyske Aas.” Mindre kunne ikke gøre det, da Stjerneplads Midt vandt Realdanias konkurrence ”Stedet Tæller”, og begejstringen var lokalt stor og engageret. 2015 stod anlægget færdigt, men ganske kort tid efter indvielsen kom debatten om, hvem og hvordan det skulle drives. At man ikke på noget tidspunkt er kommet til nogen afklaring heraf, vidner stedets tilstand desværre om.
 
Med et skævt smil på læben mener de to formænd samstemmende, at deres udvalgskolleger efterfølgende vil bevilge de nødvendige midler. ”Istandsættelse, vedligehold og drift gælder for 2020. Herefter må byrådet beslutte sig for, hvem der fremadrettet skal overtage forpligtelserne. Vi har bestemt en forpligtigelse til at vedligeholde de ”gaver”, som kommunen gennem tiderne er blevet tildelt,” er de enige om.   
Ultimate Web