Borgermøde i Hjallerup Kulturhus

Kulturhuset.jpg
06-05-2019
Fondsbestyrelsen i Hjallerup Kulturhus håber, at byens borgere vil møde op til det årlige borgermøde i Byens Hus. Her vil der blive orienteret om Kulturhusets mange aktiviteter, og der skal vælges en repræsentant til Fondsbestyrelsen. For to år siden blev Kurt Brink valgt ind. Han ønsker ikke at fortsætte, så en ny repræsentant skal vælges blandt byens borgere.
”Vi håber, at mange borgere i byen vil møde op og høre om husets daglige drift, aktiviteter, økonomien og visioner for fremtiden. Vi hører fra de frivillige, at aktivitetsniveauet er støt stigende. Mange vil gerne holde deres fester i Kulturhuset. Den nye model, hvor huset lejes ud, og man klarer opgaverne selv, er blevet benyttet adskillige gange. Efterhånden er den nye organisationsplan ved at være indfaset. Vi mangler stadigvæk frivillige, som kunne have lyst til at bruge få eller mange timer i Huset,” fortæller henholdsvis formand og næstformand Jonny Engelbrecht og John Ovesen fra Fondsbestyrelsen.
Fra de frivillige i Kulturhuset fortæller Johan Jørgensen, at udlejning og aktiviteter stiger støt.
”Vi tilbyder lokalemæssigt en bred vifte af muligheder, når folk ringer for at høre om mulighederne for afholdelse af deres familiefest i Kulturhuset. Mange vender tilbage, og efter festen får vi mange positive tilkendegivelser.”
Med et tæt samarbejde med byens foreninger og opførelsen af Spar Nord Scenen vil Kulturhuset fremover være en vigtig brik i afholdelse af forskellige events i byen.
Ultimate Web