Ældrerådet havde fokus på mange projekter i det forgangne år

Aeldreradet.jpg
Inger Møller Nielsen, formand for Ældrerådet
09-01-2023

Der er også et stort antal projekter, som vil få Ældrerådets fokus i det nye år, fortæller Inger Møller Nielsen. Ældrerådet har taget fat på mange opgaver i 2022, men også sat tjek ved opgaver, som vi tidligere har sat i gang, og som har fundet det leje, vi synes det skal have.
– I flæng kan nævnes opgaver, som vi har sat kryds ved. Det er f.eks. en tidssvarende Demografimodel til anvendelse ved budgetlægning. Ensomhed – er der fra kommunens medarbejdere gjort en kæmpeindsats for at imødekomme. Derudover har Ældrerådet haft fokus på hele vores visitationsområde med hensyn til ventetider og visitation generelt, i forhold til leveringstid på hjælp og på de hjælpemidler, som borgerne har brug for.

Inspiration fra besøg i andre kommuner
– Ældrerådet har hentet inspiration bl.a. ved besøg på et plejecenter i Thisted Kommune, hvor der foregår et fremragende pårørendesamarbejde, og vi har besøgt Esbjerg Kommune, hvor de arbejder med nye former for seniorboliger i tilknytning til plejecentre.
Alt sammen noget der bidrager til et nuanceret syn på, hvordan vores kommune løser opgaverne, og som, hvis den politiske vilje og mod er til stede, også kan gennemføres i Brønderslev Kommune. Det gælder både udbygningen af plejecentrene, så de kan rumme ”boomer” generationen – og en fornuftig udbygning af ældreboliger – også af de privat opførte, med tilknyttede fælleslokaler til aktiviteter for ældre og f.eks. plejeklinikker.

Mange aktiviteter i det nye år
– Derfor sætter Ældrerådet i 2023 fokus på, at vi får udarbejdet en boligstrategi, der tilgodeser seniorerne i Brønderslev Kommune og de krav, som de fremover vil stille til boligformer.
– Vi har besøgt alle plejecentre i kommunen i det forløbne år, hvilket har været en god oplevelse. Vi var med ved Lions Clubs Forårsmesse, hvilket er med til at give den synlighed vi gerne vil opnå, informerer Inger Møller Nielsen.
– Derudover arbejder vi med at få etableret et Forebyggelsesråd i kommunen, som på tværs af organisationer kan være med til at øge hele forebyggelsesområdet til glæde for alle borgere.
– Det finder vi værdifuldt, selv om vi er velvidende om, at der foregår rigtig meget fint forebyggelsesarbejde i det etablerede sundhedssystem. Et forebyggelsesråd bestående af folk flere forskellige organisationer (ældreråd – ældresagen – handicaporganisationer osv.) Et råd der kan være med til at rådgive omkring vigtigheden af forebyggelse, især inden man bliver syg og får brug for det etablerede system.
– Der er gode erfaringer fra andre kommuner i forhold til, hvad et forebyggelsesråd kan rådgive omkring, og hvilken effekt det har på hele sundhedsområdet. Det er vigtigt, at der bliver arbejdet med tingene inden borgeren bliver syg og får brug for det etablerede system. Et eksempel kan være faldforebyggelse, hvor borgeren er bange for at falde, har dårlig balance eller bare ikke har kræfterne. Oplysning til borgerne om, hvad man kan gøre for at imødegå dette ville være på sin plads. Mænds sundhed er et andet område der er oplagt at tage fat i viser alle undersøgelser, især forebyggelse inden det bliver nødvendigt at kontakte sundhedsvæsenet. Mere bevægelse i hverdagen er et andet relevant emne at beskæftige os med, og det gælder både i hjemmet – på arbejdspladsen – og under den daglige transport osv. Der er nok at tage fat på, og vi ved alle at vores sundhedssystem er presset og bliver mere presset, så lad os nu satse endnu mere på forebyggelse både til gavn for borgeren og sundhedssystemet fortsætter Inger Møller Nielsen.

Bestyrelser på plejehjemmene
– Ældrerådet synes vi skal have bestyrelser på alle kommunens  plejecentre. Det har vi haft i en projektperiode siden april 2021.  Vi mener det skal være permanent fremover, så inden for meget kort tid afventer vi en beslutning fra kommunens politikere omkring form og valg til bestyrelserne. Ældrerådet laver i 2023 permanente træffedage, således at det den 1. onsdag i hver måned er muligt, at træffe et ældrerådsmedlem for en snak mellem kl. 14.00 – 15.00 på biblioteket i Dronninglund og Brønderslev.

Borgermøder i 2023
– Vi planlægger et par stormøder i 2023, hvor vi vil invitere alle 60+ borgere til et oplysende møde – foredrag eller lign.
Alle ældrerådsmedlemmer har til opgave at følge et eller flere af de stående politiske udvalg, således vi er orienteret om de sager der bliver behandlet på ældre borgeres vegne, hvad enten det er økonomi – kultur – sundhed – veje og fortove osv.
– Vi har haft et godt 1. år med det nye Ældreråd, hvor der er vilje til indsigt og til handling, således vi kan være med til at gøre en forskel for vore ældre medborgere. Vi føler også at vore politikere er lydhøre, måske ikke første omgang, men så prøver vi igen, så tak for det, slutter formand Inger Møller Nielsen.

 

Ultimate Web