1. student på Dronninglund Gymnasium

student.png
22-06-2020

På Dronninglund Gymnasium var der hektisk aktivitet fra morgenstunden den 22. juni, hvor de første studenter blev udklækket. Frederik Bruun Badstue Kirk kunne som den første student 2020 modtage rektor Lars Jørgensens lykønskning med en buket blomster. Frederik havde valgt et emne i kemi og historie om giftstoffer brugt under Vietnamkrigen. Hans resultat blev et flot 10-tal. Til august skal han til København og være garder. Det glædede han sig meget til. Hvilken uddannelse, han ville tage, vidste han dårligt endnu. Nu skulle der festes i de næste dage.
Frederiks familie kunne efter lykønskninger sætte sig ved et bestemt bord, som hver familie havde fået tildelt, så de kunne skåle og fejre studenten.
”Vi har i forbindelse med studentereksaminer i år måtte lave meget om. Det eneste fag, som eleverne kommer op i mundtligt, er SRP. De har haft to skriftlige prøver. I de øvrige fag er det årskarakteren, der bliver overført som eksamenskarakter. Dimissionen bliver også anderledes. Hver klasse får sin egen dimission. Jeg skal holde den samme tale fem gange i år.
Vi har rigtigt kunnet mærke, hvor meget fællesskabet er kommet til at betyde for både elever og lærere i Corona-tiden. Nu håber vi, at vi efter sommerferien kan gå en mere normal periode i møde,” udtaler rektor Lars Jørgensen og påpeger, at Corona-tiden også har vist positive værdier, som vil præge undervisningen fremadrettet.

Ultimate Web