KÆMPE HOPPELAND
MANDAG DEN 18. FEBRUAR
TIRSDAG DEN 19. FEBRUAR
ONSDAG DEN 20. FEBRUAR
Hoppelandet er åbent fra kl. 10-16 alle dage

Hopeborge, rutsjebane, junglebane og meget mere.
Entre: Børn kr. 70,- Voksne gratis kun ifølge børn
Hjallerup Idrætscenter, Idræts Allé 1, Hjallerup
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

KLOKKERHOLM BORGERFORENING
AFHOLDER
GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 25. FEBRUAR KL. 19.00
på Beboerhuset.

Efter denne vil der blive afviklet årsmøde i Klokkerholm Byfornyelse ApS.
Bestyrelsen
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

HJALLERUP GYMNASTIKFORENING
Indkalder til
GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 25. FEBRUAR KL. 19.00
i Hjallerup Idrætscenter

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden skriftligt senest 8 dage før.
Vel mødt!
Bestyrelsen

RØDE KORS afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 25. FEBRUAR KL. 19.00

Røde Kors Slotsgade 60, Dronninglund
Dagsorden iflg. vedtægterne
I juni 2017 blev Grønland ramt af en frygtelig naturkatastrofe. I ord og billeder vil Bent Heiselberg fortælle om redningsarbejdet, evakueringen ved Nuugaatsiaq. Ofrene for katastrofen blev bl.a. støttet af vores afdeling.
Røde Kors - Dronninglund-Hjallerup afdeling

HJALLERUP OG OMEGNS PETANQUEFORENING
AFHOLDER GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 19.00

Tennisskoven 51, Hjallerup
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelsen.
Bestyrelsen

HJALLERUP BORGERFORENING
AFHOLDER GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 18.30
I HJALLERUP IDRÆTSCENTER

Der startes med spisning – herefter gweneralforsamling.
Evt. forslag til formanden senest den 19. februar.
Hjallerup Borgerforening

KLOKKERHOLM IF AFHOLDER GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 19.00 I KLUBHUSET
Indkomne forslag kan afleveres hos formand Margit Chemnitz, Allerupvej 5, Klokkerholm.
Klokkerholm Idrætsforening
Se dagsorden i annoncen i Midtvendsyssel Avis

ANSØGNING TIL STØTTEFORENINGEN TIL BØRNEFONDE
Det er nu muligt at søge sponsorstøtte til jeres forening/dagpleje/friskole/børnehave
samt børn med særlige behov.
Er I én af ovenstående i Hjallerup og omegn, så send en ansøgning til:
Stb.banko@gmail.com
Vedhæft en fil med jeres regnskab samt vedtægter.
Der kan man ansøges om 10.000 kr. Der er i alt 60.000 kr. til uddeling.
Der kan ansøges i tidsrummet fredag den 1. febr. til og med torsdag den 28. febr. 2019.
Uddelingen finder sted torsdag den 7. marts kl. 18.30
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Støtteforeningen til Børnefonde

SLÅ KATTEN AF TØNDEN – OG BLIV KATTEKONGE!
FASTELAVNSGUDSTJENESTE I HELLLEVAD KIRKE
SØNDAG DEN 3. MARTS KL. 14.00
Konfirmander og B&U-Koret medvirker

Efterfølgende tøndeslagning, boller og kakao i præstegården.
Deltagelse er gratis.
Arr.: Menighedsrådene

HJALLERUP BADMINTON KLUB AFHOLDER
GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 5. MARTS KL. 19.00
I HJALLERUP IDRÆTSCENTER, KLUBLOKALET

Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen.
Se dagsorden i annoncen i Midtvendsyssel Avis
Bestyrelsen

HJALLERUP SENIORER AFHOLDER
GENERALFORSAMLING I STENGÅRDEN
ONSDAG DEN 6. MARTS KL. 14.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 26. februar.
Efterfølgende er der banko
Bestyrelsen
Se annonce i Midtvendsyssel Avis

TILMELD DIG KIRKENS STUDIEKREDS
I HJALLERUP KULTURHUS

Har du lyst til at få større indsigt i menneskelivets grundvilkår
– så tilmeld dig Kirkens Studiekreds, som afholdes i
Hjallerup Kulturhus på følgende datoer og med følgende temaer:

2019:
7. marts med temaet: Gerning – Frugtbarhed
4. april med temaet: Sammenhæng – Erindring
2. maj med temaet: Tid – Leg
7. juni sommerafslutning med grillmad
Alle aftener starter med fællesspisning kl. 18.00 og derefter oplæg og diskussion i grupper om aftenens tema.
Prisen pr. aften er 50 kr., hvor spisning og kaffe er includeret.
Aftenen slutter ca. kl. 21.00.
Tilmelding på mail eller telefon til studiekredsens tovholdere:
Ella Simonsen, info@nempr.dk – 25 37 55 90 -
Torben Sanden, torben@sanden.dk – 98 28 18 90 eller til
sognepræst Marie Kirketerp, mki@km.dk – 24 44 06 22

HJALLERUP LØBEKLUB AFHOLDER GENERALFORSAMLING,
FORÅRSOPSTART OG KLUBBENS 15 ÅRS FØDSELSDAG
SØNDAG DEN 10. MARTS FRA KL. 10.00

Bestyrelsen
Se informationer i annoncen i Midtvendsyssel Avis

INDKALDELSE TIL
STIFTENDE GENERALFORSAMLING
I FORENINGEN KUNST I HJALLERUP
TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00 I HJALLERUP KULTURHUS

Alle er velkomne! Der er kaffe og kage!
Se dagsorden i annonce i Midtvendsyssel Avis

HJALLERUP MUSIKFORENING
- Musik for enhver smag

Miriam Mandipira + generalforsamling - Fredag den 15. marts kl. 20.30
Dodo and the Dodos - Fredag den 22. marts kl. 20.30
Billetter købes på www.hjallerup-musikforening.dk
Koncerterne spilles på Hotel Hjallerup Kro.

SORGGRUPPE I HJALLERUP
Der er nu mulighed for at deltage i en sorggruppe i Hjallerup fra starten af det nye år.
Det er sogne- og diakonipræst ved Hjallerup Kirke og Brønderslev Provsti Ivana Høgagard, der står bag oprettelsen af sorggruppen i Hjallerup.
Mødestedet bliver Hjallerup Kulturhus følgende datoer:
7. marts · 28. marts · 18. april . 9. maj · 30. maj og 20. juni

Mødetidspunktet er fra kl. 14.00-15.30, hvor der i programmet også indgår eftermiddagskaffe.
Henvendelse til sogne- og diakonipræst Ivana Høgagard på tlf. 24 65 46 39 eller på mail Ih@km.dk. – Tilmelding er nødvendig.

Ultimate Web