LUCIA- OG ADVENTSKONCERT
I HELLEVAD KIRKE
ONSDAG DEN 12. DECEMBER KL. 19.00

Medvirkende: Hellevad - Ørum Kirkekor og Klokkerholm Koret.
Stort luciaoptog, korsang og læsninger om julens drama.
Arrangør: Menighedsrådene

DE NI LÆSNINGER
I HELLEVAD KIRKE
SØNDAG DEN 16. DECEMBER KL. 14.00

Medvirkende: Kirkekoret under ledelse af organist Lasse Christensen og liturg ved sognepræst Marie Kirketerp.
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

HJALLERUP MUSIKFORENING
- Musik for enhver smag

Julekoncert med Søs Fenger - Fredag den 14. december kl. 20.00
Nytårskoncert med Aalborg Symfoniorkester og solister - Torsdag den 10. januar 2019 i Hjallerup Idrætscenter
Sko/Torp - Fredag den 8. februar 2019 kl. 20.30
Miriam Mandipira + generalforsamling - Fredag den 15. marts 2019
Billetter købes på www.hjallerup-musikforening.dk
Koncerterne spilles på Hotel Hjallerup Kro.

VI SYNGER JULEN IND I ØRUM KIRKE
TIRSDAG DEN 18. DECEMBER KL. 19.00

Vi synger julens dejlige salmer, ligeledes et repertoire af julens toner.
Efterfølgende æbleskiver i Forsamlingshuset.
Arrangør: Menighedsrådet
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

DE NI LÆSNINGER
MUSIKGUDSTJENESTE I HJALLERUP KIRKE
TORSDAG DEN 20. DECEMBER KL. 19.00

Kom og oplev kombinationen af at lytte til oplæsninger af udvalgte bibeltekster i en skøn forening af stemningsfyldt julegospel leveret af Hjallerup Gospelkor akkompagneret af pianist Andreas Bek Mortensen.
Dørene åbnes kl. 18.30.
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

TILMELD DIG KIRKENS STUEKREDS
I HJALLERUP KULTURHUS

Har du lyst til at få større indsigt i menneskelivets grundvilkår
– så tilmeld dig Kirkens Studiekreds, som afholdes i
Hjallerup Kulturhus på følgende datoer og med følgende temaer:

2019:
3. januar filmaften i Kino: Æblemostreglementet
7. februar med temaet: Lov – Reglementet
7. marts med temaet: Gerning – Frugtbarhed
4. april med temaet: Sammenhæng – Erindring
2. maj med temaet: Tid – Leg
7. juni sommerafslutning med grillmad
Alle aftener starter med fællesspisning kl. 18.00 og derefter oplæg og diskussion i grupper om aftenens tema.
Prisen pr. aften er 50 kr., hvor spisning og kaffe er includeret.
Aftenen slutter ca. kl. 21.00.
Tilmelding på mail eller telefon til studiekredsens tovholdere:
Ella Simonsen, info@nempr.dk – 25 37 55 90 -
Torben Sanden, torben@sanden.dk – 98 28 18 90 eller til
sognepræst Marie Kirketerp, mki@km.dk – 24 44 06 22

Ultimate Web