GENERALFORSAMLING VED CENTERRÅDET
STENGÅRDSCENTRET I HJALLERUP
MANDAG DEN 12. NOVEMBER KL. 14.00
– afsluttes med bankospil.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Centerrådet

BYENS JULEBELYSNING TÆNDES
MANDAG DEN 12. NOVEMBER
KL. 15.00 I HJALLERUP CENTRET

Spejderne deler æbleskiver, kaffe og saft ud til byens borgere.
Husk – Open By Christmas den 22. november.

SORGEN ER EN KRAFT
FOREDRAG VED ESBEN KJÆR
ONSDAG DEN 14. NOVEMBER KL. 19.00
I HJALLERUP KULTURHUS

Esben Kjær er forfatter til bestselleren ”Min usynlige søn – kunsten at leve
med sine døde resten af livet” (2016).
Alle er velkomne til arrangementet, som består af foredrag, pause m. kaffe,
som kan købes og efterfølgende tid til spørgsmål.
ENTRÉ: GRATIS

VINSMAGNING PÅ TAGRENDEN – M/K
FREDAG DEN 16. NOVEMBER KL. 19.00

Erik Østergaard og Frede Skov guider os gennem en hyggelig aften med vine og tapas fra MENY i Klokkerholm.
Tilmelding til Hedda på tlf. 29 44 80 88 senest mandag den 12. november.
På gensyn!
Klokkerholms Aktive Kvinder

INDVIELSE AF BÅLHYTTE OG HUNDESKOV
I OASEN, ØRUM
LØRDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 11.00

Der serveres lidt godt til ganen!

HJALLERUPS SENIORER
TRADITIONEL JULEFROKOST
ONSDAG DEN 21. NOVEMBER KL. 12.00
på Stengården, Hjallerup

Pris 150 kr.
Asta underholder under spisningen.
Max. 75 personer – efter først til mølle princippet.
Tilmelding senest den 14. november til Iris, tlf. 25 39 49 16 eller Linda, tlf. 51 64 20 56.
Bestyrelsen

RICHARD MEJSIG FONDEN OG JENS MEJSIG KJÆR FONDENS LEGAT
Pr. 21. november 2018 udloddes et antal legater af ovenstående fond.
Legater kan søges af unge under uddannelse ved landbrugsskoler, tekniske skoler og andre lignende uddannelsesinstitutioner.
Ansøgere skal være bosiddende i den gamle Dronninglund Kommune de sidste 5 år inden uddannelsen.
Fortrinsret til legater vil være unge, der vil gennemføre en landbrugsmæssig uddannelse.
N.B.! Ansøgningsskema skal udfyldes og sendes via foreningens hjemmeside: www.mejsigfonden.dk
Skemaet skal være fremsendt senest den 14. november 2018.
På legatets vegne
Tommy Morsing Nielsen, Sekretariatsleder
Spar Nord Bank, E-mail: ton@sparnord.dk, Telefon: 96 47 30 27

HJALLERUP MUSIKFORENING
- Musik for enhver smag

Halberg og Friends - Fredag den 23. november kl. 20.30
Julekoncert med Søs Fenger - Fredag den 14. december
Nytårskoncert med Aalborg Symfoniorkester og solister - Torsdag den 10. januar 2019
Billetter købes på www.hjallerup-musikforening.dk
Koncerterne spilles på Hotel Hjallerup Kro.
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

HJALLERUP IDRÆTSFORENING OG HJALLERUP IDRÆTSCENTER
INVITERER TIL
JULEFROKOST i Hjallerup Idrætscenter
LØRDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 18.00-01.30

GOD MAD · GOD MUSIK · GODE PRISER I BAREN
Stort flot “Ta’ selv bord”
Musik: De spildte talenter

Pris pr. couvert kun 319 kr. incl. kaffe bestilles på tlf. 98 28 11 74
Du kan købe billet i Hjallerup hos: Bodil O · Tøjeksperten Thomas · Hjallerup Idrætscenter
Hjallerup Idrætsforening og Hjallerup Idrætscenter
Se også annoncen i Midtvendsyssel Avis.

HJALLERUP SAMVIRKE - MARKEDSFORENING - EVENT
AFHOLDER
ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE / GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 27. NOVEMBER 2018

Jf. vedtægternes §8 skal forslag, som ønskes behandlet her, være formanden Peter Jensen i hænde senest 14 dage før.
Forslag indkaldes hermed (kan sendes til peter.jensen@hjallerup-samvirke.dk)
Forretningsudvalget

STØTTEFORENING TIL BØRNEFONDE AFHOLDER
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 15.30 I HJALLERUP KULTURHUS

Dagsorden iflg. vedtægter.
Tilmelding til formand Joakim Mersholm, tlf. 28 29 93 20, eller næstformand Laila Kristensen, tlf. 24 26 04 32
senest torsdag den 22. november kl. 15.00.

PENSIONISTERNE I HJALLERUP INDBYDES TIl
JULESTUE MED KAFFEBORD OG DANS
ONSDAG DEN 5. DECEMBER KL. 14.00 - 17.00 I KULTURHUSET

Underholdninv v. Thorup Spillemændene.
Marie Kirketerp læser juleevangeliet.
Der udloddes 6 købmandskurve på indgangsnummeret.
Østergaards Biler kører den sædvanlige kirkerute!
Husk tilmelding til Eva, tlf. 28 71 78 82 eller Elly, tlf. 98 28 20 96 senest den 29. november.
Velkommen til en hyggelig eftermiddag.
Arr.: Hjallerup Borgerforening

TILMELD DIG KIRKENS STUEKREDS
I HJALLERUP KULTURHUS

Har du lyst til at få større indsigt i menneskelivets grundvilkår
– så tilmeld dig Kirkens Studiekreds, som afholdes i
Hjallerup Kulturhus på følgende datoer og med følgende temaer:

2018:
6. december med juletema, julesalmer og hyggeligt samvær
2019:
3. januar filmaften i Kino: Æblemostreglementet
7. februar med temaet: Lov – Reglementet
7. marts med temaet: Gerning – Frugtbarhed
4. april med temaet: Sammenhæng – Erindring
2. maj med temaet: Tid – Leg
7. juni sommerafslutning med grillmad
Alle aftener starter med fællesspisning kl. 18.00 og derefter oplæg og diskussion i grupper om aftenens tema.
Prisen pr. aften er 50 kr., hvor spisning og kaffe er includeret.
Aftenen slutter ca. kl. 21.00.
Tilmelding på mail eller telefon til studiekredsens tovholdere:
Ella Simonsen, info@nempr.dk – 25 37 55 90 -
Torben Sanden, torben@sanden.dk – 98 28 18 90 eller til
sognepræst Marie Kirketerp, mki@km.dk – 24 44 06 22

Ultimate Web