Søndergade i Hjallerup får renoveret spildevandsledninger uden opgravning

soendergade.jpg
13-08-2018
Der har været store problemer med rotter og opgravninger efter sætninger i asfalten, og Brønderslev Spildevand A/S ønsker på denne måde at sikre et tæt og funktionsdygtigt ledningssystem, og sekundært sikre den nye asfalt imod opgravning.
 
Tv-inspektionerne i Søndergade har vist, at der blandt andet er en del ledninger – særligt stik - som kvalitetsmæssigt er i en meget dårlig stand, og som bør renoveres snarest for at undgå skader og driftsmæssige problemer.
Denne del af Hjallerup skal om nogle år have etableret et to-strengs-system, men systemet skal kunne fungere på en økonomisk og teknisk forsvarlig måde, indtil dette sker.
 
For at undersøge tilstanden af kloaksystemet er der foretaget undersøgelser ved hjælp af blandt andet tv-inspektioner og opmålinger.
Brønderslev Spildevand A/S har derfor besluttet at igangsætte et renoveringsprojekt, hvor ledningerne renoveres med en opgravningsfri metode som kaldes strømpeforing. Ledningssystemet renoveres i fuldt omfang således, at såvel hovedledninger som stikledninger fornyes frem til skelgrænsen til den enkelte ejendom, svarende til Brønderslev Spildevand A/S’s ansvarsområde. Strømpen er en imprægneret polyesterstrømpe, som installeres og hærder op ved hjælp af damp (meget store ledninger bruger varmt vand). Strømpen laves på Per Aarsleffs egen fabrik ved Aarhus.
 
”Det nye kloaksystem vil efter installationen have fuld bæreevne og svare til et system med PVC-rør etableret ved traditionel opgravning. Strømpeforingen vælges af såvel økonomiske som driftsmæssige årsager. Strømpeforingen har desuden den fordel, at man undgår grundvandssænkning, håndtering af forurenet jord og omfattende trafikale omlægninger. Det er vores forventning, at den renoverede ledning kan genbruges til overfladevand, når det fremtidige to-strengs-projekt sættes i værk. Dette vil betyde, at der ”kun” skal etableres en ny spildevandsledning i det fremtidige projekt,” oplyser Jan Aarup fra Brønderslev Spildevand A/S og fortsætter:
 
”I forhold til traditionel opgravning er omkostningerne kun en brøkdel af prisen. En opgravning og etablering af et nyt to-strengs-system ville koste cirka ni millioner kroner for den aktuelle strækning på Søndergade. Omkostningerne til strømpeforingen forventes at lande omkring 1,8 millioner kroner. Nok så vigtigt er den tid, som borgerne vil være generet. Strømpeforingen tager i princippet kun få uger og bliver afsluttet om kort tid. Under hele arbejdsprocessen har trafikken været opretholdt. Hvis man skulle grave op i et traditionelt projekt, ville arbejdet tage cirka syv måneder, og vejen ville være spærret på forskellige strækninger i hele perioden. Arbejdet udføres af Aarhusfirmaet Per Aarsleff A/S, som er et at de bedste firmaer på dette område.”
Ultimate Web