Skelbakken bliver endelig forbundet vejmæssigt til Østermarken i Hjallerup

skelbakken.jpg
05-11-2018

Skelbakken ved IKANA ApS har længe været i dialog med kommunen omkring denne vejføring mellem Skelbakken og Østermarken og kommunens forpligtelse hertil, hvilket der ikke hidtil har været enighed om. Det er derfor en stor glæde for IKANA ApS at kunne informere om, at det omtalte stykke vej nu bliver udført! Efter at udvalgsformand Karsten Frederiksen gik ind i problemstillingen, er det gået stærkt med at få en aftale på plads, der sikrer, at vejtilslutningen nu bliver udført. Der er lavet en god og fair aftale omkring de økonomiske forpligtelser i forbindelse med vejens etablering. IKANA forestår vejens fysiske udførelse, som sker samtidigt med etableringen af byggemodning af Skelbakken etape 4.
Jan Karlsen fra IKANA udtaler:
”Det er rigtig glædeligt for alle i Skelbakken, at aftalen med Brønderslev Kommune nu endelig er kommet på plads. Det har været et alt for langt og uhensigtsmæssigt forløb Men fra vores side skal der lyde en stor anerkendelse til Karsten Frederiksen, der meget aktivt har sikret, at Brønderslev Kommunes tiltræden til aftalen nu er endelig og konkret. Dette vil medvirke til at gøre de allerede meget populære udstykninger i Skelbakken yderligere interessante - til gavn for Hjallerup såvel som Brønderslev Kommune.”

Ultimate Web