Røde Kors Dronninglund-Hjallerup mangler frivillige

roede_kors.jpg
27-08-2018
På informationsmødet den 10. september i Dronninglund vil der blive orienteret om Røde Kors’ mange aktiviteter i den østlige del af kommunen.
”Vi mangler flere frivillige til vores aktiviteter i Røde Kors og håber vores omtale af de forskellige grene vil skabe interesse hos adskillige i den østlige del af vores kommune,” udtaler Arne Mortensen fra Dronninglund. Han forklarer om de forskellige grupper:
”Familienetværket henvender sig til børnefamilier, der oplever at have en presset hverdag eller mangler et socialt fælleskab. Det kan være familier, der har svært ved at få pengene til at slå til, er ramt af sygdom eller har andre udfordringer, der tynger dem i hverdagen.
En stor del af familierne, vi møder i Røde Kors, oplever mange og komplekse udfordringer i deres hverdag. Derfor arbejder frivillige i vores familienetværk på - via en længerevarende og helhedsorienteret støtte - at bryde familiernes sociale isolation og skabe varige positive forandringer i familiernes liv.
Med udgangspunkt i hjælp til selvhjælp har de frivillige i familienetværket fokus på at øge familiernes trivsel, ressourcer og handlemuligheder i hverdagen. Vi skal være et frirum for familierne i en presset hverdag, hvor de kan hygge sig, spise sammen, lave forskellige spil, tage på ture i skoven, til stranden, en biograftur og udflugter. Her før sommerferien var familierne og de frivillige på tur til Læsø.
Besøgstjenesten henvender sig til borgere i vores kommune, som har brug for besøg. Et stort antal danskere føler sig ensomme. De savner omsorg og kontakt til andre mennesker. Vi ved, at ensomhed forringer livskvaliteten og kan føre til en isoleret tilværelse.
Røde Kors vil hjælpe ensomme mennesker med besøg og med at opsøge lokale fællesskaber og skabe relationer, der kan være med til at bryde ensomheden
Mødestedet er et tilbud til psykisk sårbare mennesker, der har behov for et pusterum. Mødestedet drives udelukkende af frivillige, der brænder for at gøre en indsats og har overskud og rummelighed. Der er altså ingen fagpersoner involveret. Brugerne hygger sig med kortspil, billard, forskellige udflugter samt fællesspisning.
Salget i vores to flotte Røde Kors butikker, Dronninglund og Hjallerup, er med til, at vi kan tilbyde forskellige sociale aktiviteter, som, udover de ovenfor nævnte, er ferielejre for børn samt julehjælp til familier i vores lokalområde, i 2017 var det hjælp til 65 familier,” slutter Arne Mortensen, og han håber, at mange vil være interesseret i at høre mere til informationsmødet den 10. september i Røde Kors, Slotsgade i Dronninglund.
Ultimate Web