Regionsmesterskab i Søhesten med deltagelse af 13 klubber

Regionsmesterskab.jpg
29-10-2018

Et stort arbejde er gået forud for tilrettelæggelsen af Regionsmesterskabet. Hjallerup Svømmeklub fik ny bestyrelse i foråret, og for nogle af medlemmerne har det været en stor mundfuld med at tilrettelægge stævnet.
Over 300 svømmere fra klubberne i Regionen har deltaget aktivt som svømmere, medens et stort antal holdledere, officials, trænere og frivillige har hjulpet undervejs.
Mange har taget imod muligheden for bespisning i Idrætscentret, hvor der endvidere var stillet lokaler til rådighed for svømmerne i deres pauser. Der var opstillet storskærm i opholdsrummene, hvor løbene kunne ses direkte.
”Vi har heldigvis fået installeret elektronisk udstyr, så alle kan følge med i, hvad der sker i svømmehallen. Pladsen til de mange tilskuere er desværre for lille ved et sådant stævne, men vi klarer os med storskærme,” fortæller formanden Camilla Blach.
Fra Dansk Svømmeunion var Lars Bo til stede og sørgede for, at alt gik efter reglerne. Han stod endvidere for optælling af FINA point for alle årgange og kåring af den komplette svømmer, som sidst på eftermiddagen om søndagen fik overrakt pokal. Der blev endvidere udtaget 20 svømmere fra forskellige klubber, som skal på træningsweekend i Fredericia den 23. - 25. november. Fra hver klub kan der udtages én - to konkurrencesvømmere + træner, som kan deltage.
Efter hvert løb bliver der uddelt medaljer til de forskellige årgange.
Hjallerup Svømmeklub havde 18 konkurrencesvømmere i forskellige aldre med til stævnet. To nye trænere Katrine Kam Kristensen og Line Niss Bjerregaard har fra sæsonstart været trænere i svømmeklubben. De har formået at skabe et godt fællesskab og god relation til svømmerne i konkurrenceafdelingen.
Dansk Svømmeunion er ikke ukendt med Søhestens kvaliteter. De brugte i sensommeren fra august til oktober Hjallerup Svømmeklubs faciliteter til uddannelse af 40 instruktører på forskellige niveauer. Uddannelsen blev gennemført over tre weekender.
”Vi bliver altid taget godt imod i Hjallerup. Der mangler lidt plads til tilskuerne, men klubben er god til at råde bod på den manglende tilskuerplads med opsatte storskærme,” udtaler Lars Bo fra Dansk Svømmeunion.

 

Ultimate Web