Indvielse af grillhytte og hundeskov i Ørum

hundeskov.jpg
19-11-2018
I lørdags holdt Oasen i Ørum indvielse af både grillhytte og hundeskov. Ole Nielsen, der er formand for Oasens bestyrelse, bød de fremmødte velkommen. Eskild Sloth klippede snoren og holdt en tale, hvori han roste byens sammenhold og de mange aktiviteter, der bliver afholdt.
 
Der var til indvielsen mødt 65 borgere op foruden 23 hunde, som skulle afprøve den nye hundeskov. Der blev gået tur i hundeskoven, og alle hunde fik en hundegodtepose. De fremmødte borgere blev beværtet med et traktement, som bestod af grillede pølser, øl, vand og kaffe.
 
Oasen i Ørum er en aktivitetsplads, der er lavet for mange år siden i Ørum af byens borgere. Der er en bestyrelse og en flok frivillige, der hjælper til, når forskellige arrangementer skal afholdes.
 
”Vi har igennem årene ansøgt om midler til pladsen fra Sparekassen Vendsyssel, samt Landsbyrådet. Disse to har igen givet økonomisk tilskud til den nye grillhytte. Endvidere har vi for første gang ansøgt SE vækstpulje Nyfors, samt "LOA" Lokale og anlægsfonden under Kulturministeriet, som så også har sponsoreret beløb til grillhytten.
 
Den nye hundeskov har fået penge af Sparekassen Vendsyssels Fond, samt Bankoforeningen.
Endvidere har Brønderslev Kommune stillet arealet til hundeskoven til rådighed, stillet skraldespand og stativ med hundeposer op, og Landsbypedellerne har lavet indhegningen,” fortæller Tine Laursen og fortsætter:
 
”Der er mange, der benytter Oasen, hvor der også er en pavillon, der kan lejes. Den er stort set udlejet i hele sæsonen til familiesammenkomster, klasseudflugter, dagpleje, børnehaver, kirken og arrangementer for byens borgere. På pladsen er der også bålplads, shelters, svævebane, bold- og petanquebane samt legeplads med gynger, rutsjebane og klatretårne med mere. Oasen ligger på Hærvejsruten  på Digemarken i Ørum og har mange besøgende, der er på tur.”
Ultimate Web