Hjallerup Kunst, Bevægelses- og Naturpark indvies den 15. september

naturpark.jpg
03-09-2018
Mange af byens borgere benytter de nyanlagte gangstier i Hjallerups nye parkområde ved Ekko. Snart kommer gederne ind i det indhegnede område, men der mangler lige at opsætte et skur til dyrene. Det er en lokal landmand, der indsætter gederne, og institutionen Gaia skal være tilsynsførende af gedeholdet.
Inden indvielsen vil stierne bliver ryddet for græs, og ved indgangene til området vil der blive opsat forskudte bomme. Der vil blive opsat skilte med ridningsforbud på området, da stierne ellers
vil blive ødelagt. Endvidere skilte, som viser, at hunde skal føres i snor. Gangstierne vil blive færdigkantet og fire infotavler med plan over området vil blive opsat. Borde og bænkesæt placeres rundt om i parken.
På motorikbanen, som egentlig er færdig, skal der lige fodres med lidt sand, og en bålhytte skal opsættes. Den er allerede indkøbt, men ligger i samlesæt. Musikinstrumenterne kan allerede lave lyde. Snart er området klar til at blive indviet.
Til selve indvielsen den 15. september vil der være lidt forskelligt på programmet. Den røde snor skal klippes. De Grønne Pigespejdere vil lave et løb for børnene, Hjallerup Sangkor vil underholde, og der serveres kagemand og pølser og dertil drikkevarer.
Tovholderne i projektet: Erik Topp, Claus Jørgensen og Flemming Hegevald glæder sig til at vise området frem og overdrage parkens første etape til byens borgere.
”Vi håber, at rigtig mange vil gøre brug af parken til afslapning, hygge og motion, men også til at få en naturoplevelse i området,” lyder slutbemærkningen fra gruppen.
Ultimate Web