Hjallerup i år 2030

Hjallerup2030.jpg
03-09-2018
Hjallerup Byudvikling har taget initiativ til afholdelse af et borgermøde onsdag den 3. oktober i Hjallerup Idrætscenter, hvor politikere, Handels- og Erhvervsforeningen, Skolebestyrelsen og Halbestyrelsen deltager. Formål med mødet er at sikre optimal udvikling af Hjallerup.
 
”Det er efter vores opfattelse vigtigt, at vi allerede nu ser frem mod 2030 for at sikre optimal udvikling og disponering af områderne i bymidten, samt de områder, som i dag er meget attraktive for nybyggerier omfattende parcelhuse og lejligheder,” fortæller formand for Hjallerup Byudvikling Godtfred Pedersen.
For at bringe en overordnet betragtning ind i debatten på mødet er der truffet aftale med firmaet Rambøll, som vil sætte fokus på by- og boligudvikling. Efter oplæg fra Hjallerup Byudvikling vil Rambøll adressere udvikling og udviklingsudfordringer i en by af Hjallerups størrelse og med den kraftige vækst, som det er tilfældet i Hjallerup.
 
” Borgmester Mikael Klitgaard og formand for Teknik- og Miljøudvalget Karsten Frederiksen kommer med deres input til udviklingen” fortæller Godtfred Pedersen. Der vil også være indlæg fra de lokale politikere Dennis Kvesel, Eskild Andersen og Steen Søgaard.
 
”Inden de mange input skal indgå i gruppedebat med efterfølgende fremlæggelse i plenum, vil der også være indlæg fra Skolebestyrelsen, Idrætscenterets bestyrelse og Handels- og Erhvervsforeningen. Det er tanken, at der med de mange input og efterfølgende dialog bliver frembragt et godt grundlag for det videre arbejde fra politikerside, det lokale erhvervsliv samt uddannelse og idrætsfaciliteter med meget mere. I forbindelse med den forventede fortsatte boligudvikling med parcelhuse og lejligheder er det vigtigt, at der er en samlet plan for, hvordan det hele kan binde Hjallerup optimalt sammen – helt ind til bymidten. Det er nogle af de forhold, som borgermødet kan bidrage til løsning af,” siger medlem af Hjallerup Byudvikling Vagn Kraglund og fortsætter:
 
”Så reservér allerede nu aftenen den 3. oktober, så vi kan få så mange input som muligt til den fremtidige udvikling af Hjallerup.”

 

Ultimate Web