Gederne i EKKO Parken er gået på en forlænget juleferie

Geder.jpg
17-12-2018

EKKO Parken har siden indvielsen i sensommeren haft rigtig mange besøgende dagligt. Både børnehaver og dagplejere med deres børn er ofte kommet i parken for at lege på motorikpladsen og bruge musikinstrumenterne, men også for at besøge gederne, som børnene er begejstrede for. I vinterperioden må de nøjes med de stationære legeredskaber og glæde sig til foråret, hvor Hans Jensen kommer tilbage med de ti geder, ja, måske også med nogle gedekid.
”Vi har oplevet, at mange både børn og voksne bruger vores nye park og er begejstret for den med EKKO, motorikpladsen og tilstedeværelsen af geder, som de kan komme i kontakt med ved blot at stå ved hegnet. Her kommer gederne nysgerrigt tiggende om en tot græs.
Vi tænker naturligvis videre sammen med Samvirke og ønsker at videreudvikle området, så det bliver så attraktivt, som det nu er muligt for de penge, der er til rådighed. Det næste skridt bliver belysning og etablering af et rekreativt område omkring Ekko, så hele området bliver inddraget,” fortæller udvalget bestående af Flemming Hegewald, Erik Topp og Claus Jørgensen.
Området omkring grillhytten med små forhøjninger er nu tilsået med græs, og et dige ud mod vejen er etableret. Den store flade ved grillhytten er tænkt som en plads, hvor der er mulighed for at opstille et telt, som kan bruges ved et større arrangement.
Udvalget er enige om, at første etape er blevet en succes, og glæder sig til på sigt at videreudvikle området. Der er stadig mange muligheder.

Ultimate Web