Borgernes ønsker til Hjallerups udvikling frem mod 2030

Hjallerup-2030.jpg
24-09-2018
På borgermødet i Hjallerup Idrætscenter onsdag den 3. oktober vil der blive sat spot på borgernes ønsker til fremtidens Hjallerup. Er det byen for det hele familieliv - byen der er i balance - eller byen med et imponerende sammenhold og forenings- og fritidsliv? Har Hjallerup det hele, eller mangler vi rigtig meget endnu?
 
”Det og meget mere vil vi forsøge at besvare, når Hjallerup i lighed med byer som Aalborg og Billund tager hul på at finde ind til sin nuværende og fremtidige kerne,” siger formand for Hjallerup Byudvikling Godtfred Pedersen.
 
 Det bliver en proces, der skal sætte rammen for den fremtidige udvikling og i sidste ende for, hvordan byen skal fungere fremover. Både i forhold til trafik, mobilitet mellem øst og vest, institutioner, skole og fritid, kulturlivet, plejehjem, en vej/bro for bløde trafikanter over omfartsvej og Søndergade, optimering af center og midtby – også med boliger- og fortsat udvikling af handels- og foreningslivet. Skal der etableres rundkørsel ved Søndergades udkørsel til omfartsvejen, og skabes vejforbindelse derfra til Vestbyen. Og skal der udarbejdes en ny Masterplan for Hjallerup?
 
På borgermødet den 3. oktober deltager borgmester Mikael Klitgaard, formand for teknik og miljø Karsten Frederiksen, samt de tre lokale politikere Eskild Andersen, Dennis Kvesel og Steen Søgaard. Der vil også være indlæg fra formand for Handels- og Erhvervsforeningen Thomas Olsen, formand for skolebestyrelsen Mikael Christensen og formand for idrætscenteret Thomas Nielsen. De giver alle deres bud på relevante processer og fokusområder, der er vigtige for den fremtidige udvikling. Processer, som skal være med til at skabe en fælles retning for udviklingen af Hjallerup. Firmaet Rambøll fra Aalborg vil fortælle om deres erfaringer i en sådan proces og om vigtige nøgleområder, der bør sættes fokus på, når fremtiden for en by som Hjallerup skal tegnes.
 
”Hjallerup er en by i udvikling, nu skal vi sikre, at den udvikler sig, som Hjallerupborgerne gerne vil. Første skridt er at involvere Hjallerupborgerne og blive inspireret af dem til en fælles rejse, der kan danne grundlag for at få gennemført de optimale tiltag for Hjallerup frem mod år 2030,” slutter Godtfred Pedersen.
Ultimate Web