Borgermøde i Hjallerup Idrætscenter sprængte alle rammer

borgermoede.jpg
08-10-2018
Formand for Byudviklingsudvalget Godtfred Pedersen bød den interesserede forsamling velkommen til et møde, hvor formålet var at få ideer og tage initiativer til at gøre Hjallerup til en by, som kan følge med i byens rivende udvikling med bosætning.
Godtfred Pedersen tog udgangspunkt i Masterplanen for 2007 og gav et kort oprids af planen. Prognoser for Hjallerup viser en fremtidig overvægt af seniorer på 65+, og at Hjallerup vil have den største vækst i kommunen. Der både bliver og er for tiden et stort behov for almennyttige boliger og for etagebyggeri i Hjallerups bymidte. Byudviklingsudvalget havde sat fokus på seks overordnede områder, som de gerne ville have kommentarer til, og spørgsmålet lød til panelet:
Hvordan skal følgende områder udvikle sig frem mod 2030:
Institutioner og skole, kulturlivet, handelslivet, centerudvikling, boligudvikling for området og for centret og plejehjem.
Borgmester Mikael Klitgaard fortalte om de mange udstykninger, som er i gang i Hjallerup, om en lav arbejdsløshed i kommunen, om integration af flygtninge og om fokus på unges uddannelse.
”Der er tre hovedbyer i kommunen: Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup. Det kan kun lykkes at udvikle disse byer ved samarbejde på tværs af kommunen og samarbejde på tværs af kommuner i Nordjylland. Det går godt i kommunen, og det giver muligheder,” fortalte borgmesteren.
Dernæst fortsatte formanden for Teknik- og miljøudvalget Carsten Frederiksen med at kommentere udviklingen i Hjallerup og lovede, forbindelsen fra Østermarken ville være klar i sommeren 2019. Endvidere forventede han nedsættelse af et midtbyråd, en ny smuk rundkørsel i 2020 og asfaltering af Østergade.
I 2021 forventede han, at skolen og hallen er udbygget, en forskønnelse og fortætning af midtbyen og et attraktivt forretningsområde, så byen kan gøres levende.
Der blev også nævnt mulighed for at opføre et friplejehjem i fremtiden.
Den næste politiker var Dennis Kvesel. Han lagde vægt på, at det skulle være byens sammenhold, der skulle sikre fremtiden. Midtbyen skulle fortættes. Centret skulle gøres interessant for private investorer, og byen skal udvikles til en grøn by.
Eskild Andersen lagde vægt på, at der skulle gøres noget ved byens forretningscenter. Udviklingen i midtbyen skal ske gennem fortætning, men også luft og åbenhed skal tænkes ind – grønne områder. Infrastrukturen skal fungere i kommunen.
Steen Søgaard mente, at shell-tanken skulle væk, for at Kulturhuset kan forbindes med midtbyen. Det store behov for udbygning af hal og skole skal tages alvorligt. Endvidere skal de to bydele øst og vest forbindes på en hensigtsmæssig måde.
Thomas Olsen fra Handels- og Erhvervsforeningen satte fokus på de tomme forretningslokaler, som han mente var et stort problem for byen. Hvis ikke lokalerne kan udlejes, skulle de måske rives ned, og området udvikles til grønne områder kombineret med boligudvikling.
Mikael Christensen fra skolebestyrelsen påpegede, at skolen er presset med hensyn til lokaler. Hjallerup Skole har 650 elever, 50 lærere og 200 børn i SFO’en. Alle rammer er pressede.
Mads Thomsen fra Idrætsforeningen fortalte om et stort behov for mere halplads.
”Typen af idræt ændrer sig. Vi mangler både springcenter og motorikcenter i byen. Vores holdfitness udvikler sig i stor hast, og vores motionscenter trænger til at blive udviklet,” fortalte Mads Thomsen.
Rambøll, som står for By- og Boligudvikling, stillede som det første spørgsmålet om, hvad Hjallerup er for en by. Han svarede med at påpege, at det ikke kun er en markedsby, men også en by med en god beliggenhed i forhold til Aalborg og en by med et unikt foreningsliv. Hans forslag var, at der skete en udvikling og fortætning i midtbyen, måske en ny vejføring og en gennemtænkning af bygninger, som kan ændre anvendelse. Der skal være sammenhæng med grønne områder og sammenhæng mellem bydelene.
Efter oplæg fra det store panel, var der tid til at stille spørgsmål. Spørgelysten var stor.
Formanden for Håndboldafdelingen Gitte Hansen var frustreret over, at flere måtte træne håndbold i Klokkerholm.
”Det er vigtigt at få lavet en helhedsplan for både skole og idræt. Vi er nødt til at være mere visionære i fritidslivet for at imødekomme nutidens krav,” udtalte Gitte Hansen.
En tilflytter Christina Munk fortalte, hvorfor de havde valgt at bosætte sig i Hjallerup.
”Vi har følt en vis tryghed for børn at vokse op i Hjallerup og har sat stor pris på det store foreningsliv. Vestbyen har dog en udfordring. Der mangler en sikker vej fra Vestbyen til skole og hal,” lød hendes kommentar.
Mange kom med ideer til at udvikle Hjallerup Centret. Flere bygninger skulle rives ned, og i stedet skulle der bygges etagebyggeri med butikker i bunden. Ungdomsboliger blev det også foreslået at bygge. Et grønt område ved Centret kunne være en mulighed. Indkørslen til Hjallerup sydfra blev hårdt kritiseret. Området trængte til en forskønnelsesproces. Interesserede bosættere kunne næsten blive skræmt væk. Der blev foreslået rundkørsel og en tunnel, der skulle forbinde Vestbyen med den øvrige by, omlægning af veje og gerne fokus på grønne områder.
Mange forslag kom frem. Spørgelysten var stor, og Christian Pedersen, som var dirigent aftenen igennem, måtte 22.45 sige stop for flere spørgsmål og kommentarer.
Alle gav efterfølgende udtryk for, at det havde været en spændende aften, som gerne måtte gentages med mellemrum.
Ultimate Web